Podpořené projekty

Každý rok probíhá v Generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) Evropské komise a ve Výkonné agentuře pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA), které má na starost program Culture, výběrové řízení na projekty, které získají daný rok finanční podporu. Evropská komise zveřejňuje seznam s krátkým popisem všech vybraných projektů po ukončení výběrového řízení a po podpisu všech smluv mezi Evropskou komisí a hlavními organizátory o podmínkách podpory projektů.


Evropská komise provozuje databázi EVE (Espace Virtuel d'Échange), která zahrnuje podpořené projekty z oblasti vzdělávání, kultury a projektů zaměřených na mládež a posilování občanství,
viz http://ec.europa.eu/eve.


Výsledky výběrových řízení si můžete prohlédnout na stránkách Evropské unie 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_compendia/results_en.php.

EUCLID UK, plnící roli Britské kanceláře programu Culture 2000/Culture, provozuje databázi projektů podpořených Evropskou unií, tj. i programem Culture 2000/Culture.
http://cupid.culture.info

Pokud připravujete projekt a hodláte požádat o jeho podporu v rámci programu Culture, je užitečné pročíst si krátké charakteristiky projektů, které získaly podporu v minulých letech v rámci programu Culture 2000. Získáte tak konkrétní představu o typu projektů podporovaných tímto programem.

Grant Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury České republiky se rozhodlo podpořit vybrané projekty v rámci programu Culture. Za tímto účelem od roku 2002 vypisuje Grantové řízení na podporu českých právnických osob, které budou organizátory nebo spoluorganizátory projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Culture v příslušném roce, více na www.programculture.cz/cs/dotacni-program-mk-cr.

Články

Čeští, slovinští a estonští loutkáři si vyměňují zkušenosti

V plném proudu je unikátní projekt výměny zkušeností loutkářů z České republiky, Slovinska a Estonska, v němž českou scénu zastupuje královéhradecké Divadlo Drak.

10.2.2014 10:21 Více

Portály

The Culture Programme

EHMK Plzeň 2015

www.culturenet.cz

Dobrovolníci pro kulturu

↑ nahoru