Označení "Evropské dědictví"

Cílem označení je upozornit na pamětihodnosti, které symbolizují evropskou integraci, ideály a historii. Komise se domnívá, že pod vlajkou EU bude toto označení důvěryhodnější, viditelnější a prestižnější značkou.

Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo pro Českou republiku jako první prestižní označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Je jedním z devětadvacení evropských pamětihodností, které získaly titul.

Tato značka se bude soustředit právě na tzv. evropskou přidanou hodnotu daných pamětihodností, jejich význam pro budování evropského prostoru, a také na kvalitu vzdělávacích programů či způsobu propagace.

Více na http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htmČlánky

Polské Muzeum w Lęborku hledá mezinárodní kulturní projekt, kde by zapojilo jako partner - výzva

partner-search_museum-of-lebork.docx

Muzeum chce spolupracovat na projektu z oblasti kulturního dědictví, interpretace, podpory a zajištění přístupu ke kultuře různým cílovým skupinám, či také na interdisciplinárních projektech umožňujících výměnu zaměstnanců či řešících sociální výzvy. Nabídnout mimo jiné může nadstandardně vybavenou konzervační dílnu a kvalifikovaný personál. Reagovat je třeba do 5. října 2016.

29.6.2016 17:40 Více

EK schválila dalších 9 míst na seznam Evropského dědictví včetně Olomouckého hradu

Schvalovací proces proběhl v roce 2015 a přihlásilo se na 18 uchazečů z EU. Oficiální ceremonie se bude konat 13. dubna 2016 v Bruselu v rámci Dnů evropského dědictví.

10.2.2016 16:39 Více

Arcidiecézní muzeum v Olomouci získalo titul Evropské dědictví – jako první z České republiky

Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo pro Českou republiku jako první prestižní označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Je jedním z devíti evropských pamětihodností, které v letošním roce získaly titul, oslavující společné evropské ideály, hodnoty a historii, získaly.

3.12.2015 13:32 Více

Arcidiecézní muzeum v Olomouci se uchází o titul Evropské dědictví

Olomoucké Arcidiecézní muzeum se letos bude ucházet o označení Evropské dědictví. Do boje o nový titul Evropské unie vyslala muzeum odborná porota v národním kole společně s Loosovými interiéry v Plzni.

25.3.2015 11:34 Více

Folklórní sdružení F.E.A.F. (Španělsko) hledá partnery

Asociace F.E.A.F. fungující již od roku 1084 spolupracuje s více než 150 neziskovými orranizacemi na území Španělska, které se zaměřují na oblast folklóru a ochrany nehmotného kulturního dědictví (zejména tradiční oděvy, hudba a tanec). V současné době F.E.A.F. hledá evropské partnery, se kterými by mohl žádat o podporu v rámci srpnové výzvy programu EU Kreativní Evropa.

18.3.2015 16:04 Více

Označení Evropské dědictví - národní kolo prodlouženo

UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA DO 31. 12. 2014

3.12.2014 10:59 Více

Seminář Kreativní Evropa v teorii a praxi

přijďte na naše předvánoční setkání, které se uskuteční 17. prosince 2014 na Ministerstvu kultury v Praze - Nostický palác, Maltézské náměstí 1, Praha 1.

3.12.2014 9:42 Více

Předběžný výběr pamětihodností pro Označení „Evropské dědictví“ (EHL) zahájen

Ve smyslu článku 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011 EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské dědictví“, Ministerstvo kultury přijímá návrhy pro předběžný výběr pamětihodností na národní úrovni pro rok 2015.

15.9.2014 10:11 Více

Označení "Evropské dědictví": první předvybrané pamětihodnosti!

Výběr pro rok 2013 je vyhrazen pro Rakousko, Estonsko, Dánsko, Lucembursko a Nizozemí, tedy země, které se neúčastnily předchozího ocenění na mezivládní úrovni a které měly zájem účastnit se nové iniciativy Označení "Evropské dědictví". Evropská komise zveřejnila devět předvybraných pamětihodností pro rok 2013:

27.5.2013 14:27 Více

Označení "Evropské dědictví" (European Heritage Label)

Součástí nového programu EU pro kulturu Kreativní Evropa (2014−2020) bude rovněž udělování označení "Evropské dědictví". Tato značka evropského kulturního dědictví bude udělována významným místům evropského hmotného i nehmotného kulturního dědictví, která jsou symboly evropské integrace, společných vzorů a historie.

11.2.2013 16:43 Více

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru