Nečlenské státy EU, které se mohou účastnit programu EU Kreativní Evropa

Evropská komise aktualizovala seznam zemí zapojených do programu Kreativní Evropa mimo EU. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled zemí, které nejsou členskými státy EU, ale mohou splňovat podmínky k účasti. Kulturní organizace z těchto zemí tak mohou být způsobilé předkládat žádosti o podporu v rámci právě probíhajících výzev programu EU Kreativní Evropa.

Konečný výběr projektů z těchto zemí je závislý na uzavření dohody s Evropskou komisí a to před udělením rozhodnutí o podpoře projektu. Prosím, prostudujte si proto podrobně pokyny pro jednotlivé výzvy. Uzávěrky žádostí pro výzvy v roce 2014 začínají od března 2014 (viz :http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm).

 Země

Způsobilost k účasti v dílčím programu Kultura

Způsobilost k účasti v dílčím programu Média

Island

Ano

Ano

Norsko

Ano

Ano

Albánie

Ano

Ano

Bosna a Hercegovina

Ano

Ano

Makedonie

Ano

Ne

Černá hora

Ano

Ne

Srbská republika

Ano

Ne

Turecko

(Ano[1])

Ne

Moldavsko

Ano

Ne

Gruzie

Ano

Částečně[2]

Země, které nejsou ve výše uvedeném seznamu, nevyjádřily oficiální cestou zájem o participaci v programu EU Kreativní Evropa  nebo nesplňují podmínky. S největší pravděpodobně nebude možné uzavřít dohodu s Evropskou komisí včas, aby se mohli účastit výzev v roce 2014.  Evropská komise bude tyto údaje aktualizovat, jakmile se další země stanou způsobilé k účasti.


[1] Jednání ještě nejsou uzavřena a proto je možné, že účast tureckých organizací v rámci výzev v roce 2014 nebude možná

[2] Pro gruzínské organizace je možná částečná účast v dílčím programu Média , tj.  účast na školeních, festivalech, v projektech práce s publikem...Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru