Nadační fond Charkov s vámi (Ukrajina) hledá partnery k vytvoření sítě evropských kulturních center - výzva

Cílem Kharkiv with you je vytvořit v účastnických městech síť center pro rozvoj společného evropského kulturního prostoru, posílit úroveň znalostí o evropském kulturním dědictví, pořádat výměnný program mladých odborníků, vzájemné události a podobně. Charkov hledá zájemce z Česka a Polska. Uzávěrka 18. 1. 2018.

Vzniknout má aspoň 9 center (jedno centrum má fungovat ve třech městech ve třech zemích), program také shromáždí týmy odborníků, bude šířit informace o projektu, zajistí výměnné pobyty atd. Centra musí být v historických centrech či přímo objektech, být schopna ubytovat hosty a hostit kulturně-vzdělávací události (a pravidelně je s dostatečným dosahem pořádat), předložit rozpočet, plán spolupráce s ostatními a přibližný program aspoň na dva roky dopředu.

Zapojit se mohou muzea, kulturní centra, univerzity, neziskovky a další relevantní subjekty. Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy

K Darvin str., 37, of. 2a, Kharkiv, Ukraine 61002

T: +380679622868, +380965934723, +380668239992

E: kharkiv_wu@ukr.net

W: https://kharkiv-with-you.org/Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru