Mulab Cultural Association (Itálie) a mezinárodní partneři hledají další zájemce k víceoborovému projektu zaměřenému na jazz

Mulab je neziskovkou s 10-letými zkušenostmi, zaměřující se na výzkum, propagaci, produkci, networking, poradenství a vzdělávání v kulturním sektoru. Projekt se jmenuje WInJazz - Women in Jazz. Pracuje s tématem rovnosti pohlaví v evropském kontextu, orientujíc se na podporu žen na poli jazzu a mobilitu umělců. Vítáni jsou partneři se zkušenostmi s evropskými projekty a z oblasti hudby, podpory mladého umění a nejlépe přímo jazzového prostředí. Uzávěrka 18. 1. 2018.

Nechce jen podpořit umělkyně přímo, ale také pořádat soutěž, dvě mezinárodní networkingové události,  vzdělávací akce, čtyři festivaly a závěrečnou akci v roce 2020. Partneři se mimo jiné zapojí do: šíření soutěžní výzvy ve své zemi / oslovení a podpora umělců ze své země v projektových aktivitách a možnostech / organizace vlastního, národního festivalu, kterého se zúčastní zahraniční i lokální umělci / komunikačních aktivit / spolufinancování v určité míře.

Jedná se o typ projektu usilující  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy

mulab.it@gmail.com

www.mulab.it

 Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru