Kreativní Evropa - prezentace budoucího programu EU

Česká kancelář programu Kultura a MEDIA Desk ČR ve spolupráci s  Ministerstvem kultury České republiky pořádají seminář

KREATIVNÍ EVROPA

Seminář představí návrh nového programu Evropské unie pro kulturu (2014-2020) KREATIVNÍ EVROPA (CREATIVE EUROPE), který plánuje sloučit programy Kultura a MEDIA a zavést finanční nástroj bankovních záruk pro kulturní a kreativní odvětví.

Druhá část semináře bude věnována současnému programu EU Kultura, v kterém je možné žádat o podporu projektů do května 2013 včetně představení dalších možností podpory kulturních projektů ze zdrojů EU.

Místo: Ministerstvo kultury (Konírna), Maltézské nám. 1, Praha 1
Datum: 7. června 2012 od 13.30 do 17.30 hod

Ke stažení: pozvánka, program, program (en), tisková zpráva

PROGRAM

13.30 – 14.00 registrace účastníků

14.00 – 14.15
Úvodní slovo
Zástupce Ministerstva kultury ČR

14.15 – 14.30
Představení národních kanceláří programů Kultura a MEDIA
Eva Žáková, Česká kancelář programu Kultura, Daniela Staníková, MEDIA Desk ČR

14.30 – 15.30
Program Kreativní Evropa (prezentace je v angličtině)
Marc-Hector Vanderhaegen, Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

15.30 – 16.00 přestávka

16.00 – 16.20
Příklad dobré praxe – projekt podpořený programem Kultura
Platforma 11+
EHMK Plzeň 2015
Tomáš Froyda (ředitel divadla Alfa, ředitel ředitel Plzeň 2015, o. p. s.)

16.20 – 16.50
Program Kultura – kontext, cíle a oblasti podpory
Eva Žáková, Česká kancelář programu Kultura

16.50 – 17.10
Příklad dobré praxe – projekt podpořený programem Kultura
CULBURB – Akupunkturní zásahy do městských předměstí
Yvette Vašourková, Centrum pro středoevropskou architekturu

17.10 – 17.30
konzultace s účastníky


Kontakt:
Česká kancelář Kultura, E info@programculture.cz, www.programculture.cz
MEDIA Desk ČR, E info@mediadeskcz.eu, www.mediadeskcz.euPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru