Kontakty v EU

 

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA)

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA), která byla založená na čtyřleté období (2005-2008) a která zahájila svou činnost k 3. lednu 2006, je odpovědná za vedení některých částí programů Evropské unie v oblasti vzdělávání, audiovize a kultury (viz http://eacea.ec.europa.eu/about/programmes_en.htm).

Ředitelem agentury byl jmenován Gilbert Gascard; pověřená řízením oddělení programu Culture je Corinne Mimran.

Rozdělení pravomocí mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture, DG EAC) a Výkonnou agenturou Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA):

Agentura je zodpovědná za následující aktivity:

 • Vytváření návrhů výzev
 • Výběr projektů (v některých případech rozhodnutí o výběru schválí Komise)
 • Podepisování smluv o podpoře projektů
 • Finanční management
 • Monitoring projektů
 • Komunikace s příjemci podpory
 • Kontroly na místě

Generální ředitelství je zodpovědné za:

 • Vedení některých programových linií
 • Vytýčení politických a rozpočtových priorit
 • Programové hodnocení a informování
 • Monitorování agentury
 • Předsednictví programových výborů
 • V některých případech schválení výběru projektů a zveřejnění výzev

Kontakty na DG EAC

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 91 111
eac-unite-c1@ec.europa.eu

Odile Quintin
Generální ředitelka DG EAC
T  +32/2/29 92 277-8
odile.quintin@ec.europa.eu

Vladimír Šucha
Vedoucí Ředitelství C − Culture, Multilingualism and Communication
T  +32/2/29 95 548, 61 548
vladimir.sucha@ec.europa.eu

Ann Branch
Program Culture a ostatní akce
T  +32/2/29 85 340
Ann.BRANCH@ec.europa.eu

Xavier Troussard
Kulturní politika a mezikulturní dialog
xavier.troussard@ec.europa.eu

Alessandro Senesi
Alessandro.SENESI@ec.europa.eu

Marc-Hector Vanderhaegen
Pracovník Ředitelství C (Program Culture a ostatní akce)
Mado 17/60, B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 83 112
F  +32/2/29 66 974
Marc-Hector.vanderhaegen@ec.europa.eu

Sandra Delespesse
Finanční asistentka Ředitelství C
T  +32/2/29 98 702
sandra.delespesse@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

Kontakty na EACEA

Unit Culture P.5
Rue Colonel Bourg 135-139, B-1140 Evere
(poštovní adresa: BOUR 4/69, B-1049 Bruxelles)
T  +32/2/29 91 640
F  +32/2/29 21 329
EACEA-P5@ec.europa.eu, eacea-info@ec.europa.eu

Krátkodobé projekty
EACEA-P5-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Dlouhodobé projekty
EACEA-P5-MULTIANNUALPROJECTS@ec.europa.eu

Organizace působící na evropské úrovni (tzv. provozní granty)
Joy Kacenelenbogen
joy.kacenelenbogen@ec.europa.eu
EACEA-P5-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

Kontakt pro posuzovatele projektů
EACEA-P5-EXPERTS@ec.europa.eu

Vedoucí Odd. kultury (Culture Unit P5)
Barbara Gessler
T  +32/2/29 53 371
F  +32/2/29 21 329
barbara.gessler@ec.europa.eu

Katharina Riediger
Programová manažerka
T  +32/2/29 80 776
F  +32/2/29 21 329 
katharina.riediger@ec.europa.eu

Marie-Luce Vissol
Programová manažerka
T  +32/2/29 98 995
F  +32/2/29 21 329
Marie-Luce.Vissol@ec.europa.eu

Joy Kacenelenbogen
Programová manažerka (Strand 2)
Joy.KACENELENBOGEN@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu

Odkazy

Internetové stránky Evropské unie k programům Culture 2000/Culture a Evropský kulturní portál http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Přihlásit k odebírání informací pomocí technologie RSS se můžete na http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_en.php

Stránky Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu najdete na www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CULT + newsletter, tiskové zprávy, vystoupení atp. najdete na www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CULT

Portály

The Culture Programme

EHMK Plzeň 2015

Dobrovolníci pro kulturu

↑ nahoru