Kalendář

Harmonogram

Programový průvodce zahrnuje krátko- a dlouhodobé projekty, literární překlady a projekty ve třetích zemích; nepokrývá tak např. ceny EU, evropská hl. města kultury, analýzy a studie.

Pozn.: Rok N = rok podání žádosti

 

Akce

Uzávěrka

Zveřejnění výsledků

Zahájení projektů

Délka

Linie 1.1

Dlouhodobé projekty

3. října roku N (ve 12.00)

31. března rok N+1

od 1. května
roku N+1 do 30. dubna roku
N+2

Nejméně 36 a nejvíce 60 měsíců

Linie 1.2.1

Krátkodobé projekty

3. října roku N (ve 12.00)

28. února rok N+1

od 1. května
roku N+1 do 30. dubna roku
N+2

Max. 24 měsíců

Linie 1.2.2

Literární překlady

3. února roku N (ve 12.00)

31. července roku N

od 1. září roku N do 31. srpna
roku N+1

Max. 24 měsíců

Linie 1.3.5

Projekty se třetími zeměmi

3. května roku N (ve 12.00)

31. srpna roku N

od 1. listopadu roku N do 31. října roku N+1

Max. 24 měsíců

Linie 1.3.6

Evropské kulturní festivaly

15. listopadu roku N (ve 12.00)

31. března  rok N+1

Jeden ročník podporovanoého festivalu v době od 1. května roku N+1 do 30. dubna roku n+2

Max. 12 měsíců

Linie 2

Subjekty aktivní na evropské úrovni (vyslanci, sítě, platformy − roční granty

15. září roku N (ve 12.00)

28. února rok N+1

finanční rok N+1

Finanční rok

Linie 3.2
Projekty organizací činných v oblasti analýzy kulturní politiky

1. října roku N (ve 12.00)

28. února roku N+1


od 1. května roku N+1 do 30. dubna roku N+2

Man. 12 měsíců a max. 24 měsíců


Leták k programu Kultura ke stažení zde.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru