Interdisciplinární, putovní projekt Think Freedom (Bosna a Hercegovina) hledá partnery - výzva

Projekt je součástí vícerozměrné platformy CONNECT.CREATE.COLLABORATE a částí dílem v Bosně narozené, dnes brooklynské sochařky Ediny Seleskovic. Think Freedom je veřejným, otevřeným, uměleckým projektem, spojujícím rozličné žánry, zapojující mladé studenty, a také veřejnost. Jako urbánní dílo má cestovat po hostitelských městech a navazovat globální spojení skrze umění.

Platforma C.C.C. usiluje o propojení kreativních profesionálů z polí kulturního managementu, PR a marketingu v kultuře, kurátorů a umělců. Také chce představit a přiblížit kulturu a současné umění široké veřejnosti.

Každý z partnerů platformy uspořádá konferenci a sérii přednášek s dalšími zapojenými subjekty, aby vznikla diskuse o kooperativním veřejném umění a současných institucích, které skutečně intereagují s publikem, obzvláštně novou generací. Platformu vždy bude hostit město daného partnera. Setkají se zde umělci, akademici, přednášející vůbec, mladí posluchači a vůbec veřejnost. Krom teoretičtěji orientované části dojde i na samotnou společnou tvorbu, otevřené kreativní platformy, digitální přesah a záznam a výstavy a instalace.

Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentačním katalogu, jež podstatu platformy a projektu blíže vysvětluje.

Představující katalog

edina.seleskovic@gmail.comPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru