Hodnocení

Interim external evaluation of the Cultural Contact Points (CCPs) – Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related Services, Annexes (červen 2008)

Final External Evaluation of the Culture 2000 programme (2000−2006) − Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related Services (leden 2008)

Final external evaluation of the Community action programme to promote bodies active at European level in the field of culture (listopad 2007), Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Community action programme to promote bodies active at European level in the field of Culture

Zpráva o druhém vnějším průběžném hodnocení programu Kultura 2000 (Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů) (listopad 2006)

Second External Interim Evaluation of the Culture 2000 Framework Programme (Final Report to the Directorate General Education and Culture of the European Commission), Annexes a Summary; studie ECOTEC Research & Consulting Ltd. (červen 2006)

Report on the implementation of the «Culture 2000» Programme in the years 2000 and 2001 (Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions) (listopad 2003)

 Culture 2000 under Eastern Eyes (analýza The Budapest Observatory, která mapuje program Culture 2000 z pohledu zemí bývalé Východní Evropy, 2007; Péter Inkei, Daniela Langusi, Judit Friss a János Z. Szabó)

 Report on the Programme Culture 2000: Evaluation and recommendations (materiál European Forum for Arts and Heritage, EFAH, 2005?)

 Mřížky spolupráce starých a nových členských zemí (2000−2005) − materiál The Budapest Observatory (Pozn.: V programu MS Word nutné zobrazit jako Rozložení webové stránky)

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru