Evropská rada přijala závěry o roli kultury ve vnějších vztazích EU

Kultura je tak vnímána jako zásadní element vnějších vztahů EU. Závěry byly přijaty 23. 5. 2017 a poskytují vedení pro strategický přístup EU k mezinárodním kulturním vztahům. V plném znění jsou k dispozici níže.

Závěry zdůražnují, že jednat by se mělo odspodu nahoru a měla by být respektována nezávislost kulturního sektoru. Ukazují, že mezinárodní kulturní vztahy se mohou rozvíjet jen za podpory kulturní diverzity v EU a volají po konzistenci a koherenci těchto snah. Rada se po těchto aktivitách rozhodla pro sestavení pracovní skupiny, jejímž cílem bude pomoci načrtnout ucelenou strategii EU pro mezinárodní vnější vztahy.

Závěry i odkaz na zaváděnou kulturní platformu najdete na webu níže.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/23-conclusions-culture/Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru