Evropská komise sbírá ohlasy na program Kreativní Evropy - k vyplnění online

Cílem je sběr komentářů a perspektiv ohledně relevance cílů Kreativní Evropy, efektivity přijatých opatření a nástrojů a účinnosti implementace programu. Mimo jiné dodá programu přidanou hodnotu k tomu, co by jinak bylo přínosem separátně pro členské státy. K vyplnění je na webu a v angličtině.

Uzávěrka veřejné konzultace je 16. dubna 2017.

Dotazník pokrývá tři pod-okruhy programu Kreativní Evropa, jmenovitě podprogram Culture, dále MEDIA, a Mezisektorový podprogram.

Výsledky tohoto veřejného šetření budou spolu s dalšími daty využity k probíhající nezávislé, mid-term evaluaci programu Kreativní Evropa. Po skončení vyhodnocení Evropská komise sestaví zprávu, jež bude vycházet rovněž z dalších zdrojů, a představí ji Evropskému parlamentu a Radě.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/consultations/creative-europe-2017-consultation_en

Odkaz na webový dotazník zdePortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru