Evropská hlavní města kultury: doporučení

Evropská hlavní města kultury: Evropský výbor odborníků doporučuje udělit cenu Meliny Mercouriové ve výši 1,5 milionu EUR městům Riga a Umeå

Evropský výbor, který monitoroval, jak se evropská hlavní města kultury pro rok 2014, Riga (Lotyšsko) a Umeå (Švédsko), připravují, doporučil, aby Evropská komise ocenila kvalitu jejich příprav a udělila jim Cenu Meliny Mercouriové. Tato cena dosahuje výše 1,5 milionu EUR pro každé město.

Androulla Vassiliouová, evropská komisařka odpovědná za vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Ráda bych oběma městům pogratulovala k jejich pečlivé přípravě. Iniciativa Evropská hlavní města kultury je jedním z nejúspěšnějších projektů, jaké kdy EU spustila. Již více než 25 let slouží jako katalyzátor pro vytváření pracovních příležitostí, obnovu měst, turismus a pro podporu dlouhodobého rozvoje daných měst. Oběma evropským městům kultury pro rok 2014 přeji mnoho štěstí při dokončování jejich příprav na začátek zcela jistě velmi úspěšného roku.“

Stejně tak jako všechna ostatní města, jimž byl v minulosti udělen titul Evropské město kultury, i Riga a Umeå byly hodnoceny monitorovacím a poradním výborem, jehož úkolem je zajistit, aby programy měst odpovídaly kritériím tohoto titulu a respektovaly závazky, které města učinila před tím, než byla oficiálně vybrána.

Kulturní program pro daný rok musí mít silný evropský rozměr, který bude zohledněn ve zvolených tématech a také prostřednictvím zapojení umělců a kulturních subjektů z různých zemí. Města se musí rovněž postarat o to, aby byla tato akce zajímavá pro veřejnost a aby přispěla k dlouhodobému kulturnímu a společenskému rozvoji města a měla tak trvalé dopady.

Druhé a zároveň závěrečné monitorovací setkání pro hlavní města pro rok 2014 se uskutečnilo v dubnu v Bruselu. Výbor ve své zprávě na základě průběhu příprav doporučil daná města a uvedl, že Komise by jim měla udělit cenu Meliny Mercouriové, jež je pojmenovaná po bývalé řecké ministryni kultury, která iniciativu Evropské město kultury spuštěnou v roce 1985 inspirovala.

Souvislosti

Titul Evropské město kultury je pro města skvělou příležitostí, jak změnit svou image, zviditelnit se, přilákat více turistů a znovu se zamyslet nad rozvojem města prostřednictvím kultury pro dobro obyvatel. Tento titul má dlouhodobý dopad nejen z hlediska kulturního, ale i z hlediska společenského a ekonomického, a to jak pro samotné město, tak i pro přilehlý region.

Po městech Riga a Umeå v roce 2014 se budoucími evropskými městy kultury stanou: v roce 2015 Mons (Belgie) a Plzeň (Česká republika), v roce 2016 Donostia-San Sebastian (Španělsko) a Vratislav (Wroclaw, Polsko), v roce 2017 Paphos (Kypr) a Aarhus (Dánsko) a v roce 2018 Valetta (Malta). Další evropské město kultury pro rok 2018 bude vybráno v Nizozemsku.

Evropský monitorovací a poradní výbor

Výbor se skládá ze sedmi členů jmenovaných evropskými institucemi. Těmi jsou:

  • Jmenováni Evropskou komisí: Manfred Gaulhofer (Rakousko), generální ředitel hlavního města kultury, jímž byl v roce 2003 Graz, a manažer řady evropských projektů; Sir Jeremy Isaacs (Spojené království), televizní producent a bývalý ředitel Královské opery, Covent Garden.

  • Jmenováni Radou: Anu Kivilová (Estonsko), současná výkonná ředitelka International Arvo Pärt Centre; Norbert Riedl (Rakousko), vedoucí oddělení pro bi- a multilaterální kulturní otázky při rakouském Federálním ministerstvu pro vzdělání, umění a kulturu.

  • Jmenováni Evropským parlamentem: Steve Green (Spojené Království), výzkumný pracovník v oblasti kulturní politiky; Jordi Pardo (Španělsko), manažer projektů v oblasti mezinárodní kultury.

  • Jmenováni Výborem regionů: Elizabeth Vitouchová (Rakousko), členka Komise pro kulturu při Výboru regionů, členka městské rady v Rakousku.

ec.europa.eu/culturePortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru