Evropská cena za současnou architekturu, Cena Miese van der Rohe 2017 bez české účasti

Nadace Mies van der Roheho v Barceloně oznámila seznam 40 evropských staveb, které mezinárodní odborná porota vybrala do užšího okruhu na Evropskou cenu za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award 2017. Žádná z deseti českých nominací, o nichž jsme informovali v prosinci 2017, se do prestižního výběru bohužel nedostala.

Ve výběru mezinárodní poroty jsou v největší míře zastoupeny Francie, Portugalsko, Velká Británie, Dánsko, Španělsko, Nizozemsko a Norsko. Městům s kvalitní architekturou pak dominuje Londýn, Lisabon či Dublin.

Ze čtyřiceti vybraných prací je jich více než polovina postavena v centrech měst (24 staveb), devět se pak vyskytuje v krajině, sedm staveb stojí v oblasti městských periferií. Většina investorů těchto prestižních staveb pochází z veřejného sektoru, nechybí však také zajímavé ukázky soukromého či residenčního bydlení. Zastoupeny jsou také školy, kulturní a sportovní budovy či řešení veřejných prostranství i krajiny. Zhruba třetina realizací se potýká s řešením problému současné architektury v historickém prostředí.

Seznam 40 staveb a náhledové fotografie jsou dostupné na webu nadace: http://miesarch.com/archive?editions=16&classification=2.

Tisková zpráva o českých nominacích je zveřejněna na webu ČKA: https://www.cka.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-cka/ceska-architektura-nominovana-na-mies-van-der-rohe-award-2017.

http://miesbcn.com/ Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru