Europa Nostra

„Všichni vítězové zastupují výjimečné počiny v oblasti kulturního dědictví a stanou se inspirací profesionálům i dobrovolníkům, bez nichž by bylo naše dědictví v mnohých případech ohroženo. Kulturní dědictví je jádrem evropské kulturní rozmanitosti a společné historie; představuje pojítko mezi naší minulostí, přítomností a budoucností. Pomáhá zlepšovat sousedské vztahy a sbližuje lidi z různých prostředí. Napomohlo také tomu, že se Evropa stala přední světovou turistickou destinací, a významně přispívá k hospodářským výsledkům Unie,“ prohlásila komisařka Vassiliou při slavnostním udílení Cen za rok 2011.

Ocenění jsou udělována ve více kategoriích:

 • restaurování,
 • výzkum,
 • služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny),
 • vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví. 

Cena Europa Nostra vznikla již v roce 1963, od roku 2002 se tato cena stává vlajkovou lodí Evropské unie. V průběhu let se tato iniciativa stala významnou zastřešující organizací na poli evropského kulturního dědictví. Jedná se o vysoce kvalitní ocenění, které má potenciál zvyšovat zájem turistů, ale i ekonomický potenciál, zejména mezi odborníky. Prof. Tomáš Durdík, laureát Ceny, hovoří o Ceně jako o „Oskarovi“ za kulturní dědictví.

I přes náročnou přípravu žádosti se Česká republika umisťuje mezi laureáty, dokonce už několikrát na tuto Cenu dosáhla.

Laureáti z ČR:

 • prof. Tomáš Durdík za osobní zásluhy v badatelské oblasti, účasti na záchraně kulturních památek a také jejich popularizaci v kategorii Mimořádné úsilí (2011)
 • publikace Karla Kuči a Jiřího Langera „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“ v kategorii Výzkum (2011)
 • projekt konzervace a prezentace horního hradu Bečov v kategorii Výzkum (2010)
 • Muzeum umění Olomouc za sérii restaurátorských výstav a doprovodných katalogů v kategorii Výzkum (2009)
 • projekt konzervace jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově v kategorii Restaurování (2008)
 • studie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách v kategorii Vynikající studie (2006)
 • sbírka restaurování deskových maleb Mistra Teodorika v kapli sv. Kříže na Karlštejně v kategorii Restaurování (2006)
 • projekt postupného restaurování sv. Jiří arcivévody Františka Ferdinanda d'Este na zámku Konopiště v kategorii Restaurování (2003)
 • projekt obnovy a restaurování Valdštejnského paláce v Praze v kategorii Restaurování (2002)
 • projekt obnovy barokního divadla v Českém Krumlově v kategorii Restaurování – hlavní cena (2002)

Celkové výsleky:

 • Výsledky Ceny EU za kulturní dědictví/Europa Nostra za rok 2009
 • Výsledky Ceny EU za kulturní dědictví/Europa Nostra za rok 2010
 • Výsledky Ceny EU za kulturní dědictví/Europa Nostra za rok 2011
 • Výsledky Ceny EU za kulturní dědictví/Europa Nostra za rok 2012

Více na
www.europanostra.org

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc623_en.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru