EK s výzvou inovativních mikrobyznys modelů pro rodinné, soukromě vlastněné domy spadající pod kulturní dědictví

Cílem výzvy a tendru je podpořit možnosti a kapacitu soukromých vlastníků domů značených jako kulturní dědictví a nabídnout jim inovativní byznys modely. Přípravná fáze zmpauje existující byznys modely užívané řečenými vlastníky v EU, srovná je, identifikuje a předloží dobré praktiky a návrhy možných inovací. Uzávěrka 31. 1. 2018.

Také kvantitativně i kvalitativně zváží ekonomickou hodnotu těchto objektů v EU, identifikuje jejich potenciál přispět k EU strategiím, inovacím, sociální inkluzi, vzdělávání, práci s mládeží a interkulturnímu dialogu. Synergicky taky doplní stávající akce EU týkající se kulturního dědictví, včetně Evropského roku kulturního dědictví.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html;eTenderingPublic=XSgI2v2QqKAWjMtlo6yfYdfD057ijmVMYhwtgYYjJOoY7FN-u5_k!517524125?cftId=3099#caDetails

W (Q&A) https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-questions.html?cftId=3099Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru