DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE – Kulturu vytváříme společně

Dobrovolnictví jako cesta ke spolupráci občanů, obcí a neziskových i komerčních organizací. Význam dobrovolnictví v rozvoji současné společnosti. Představení dobrovolnických projektů v kulturních organizacích, v obcích a Evropských hlavních městech kultury doma i v zahraničí. Konference bude také reflektovat praxi dobrovolnického programu Klubu strážných andělů projektu Plzeň 2015 a zaměří se na možnosti rozvoje dobrovolnictví v oblasti kultury.

Přihláška je otevřena zde  http://bit.ly/1KslRYQ  do 07. 09. 2015.

PROGRAM

PÁTEK 18. ZÁŘÍ
8.45 – 9.45 / REGISTRACE
9.45 – 10.15 / UVÍTÁNÍ :: KLEMPÍRNA
Moderace: Jan Dolínek
Úvodní slova:
● PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
● Ing. Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
● PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce HESTIA národní dobrovolnické centrum
● Mgr. Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně

10:15 – 12:30 / ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE :: KLEMPÍRNA
● Neil Peterson, Inside Track (UK)
● Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s. (FR) / Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s. (CZ)
● Axel Schneider, (lkj) Landesvereinigung kulturelle Kinderund Jugendbildung SachsenAnhalt e.V. (DE)
● PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury (CZ)

12:45 – 14:00 / POLEDNÍ PŘESTÁVKA :: KAVÁRNA

14:00 – 17:00 / ŽIVÁ KNIHOVNA
Dobrovolnictví v kultuře :: KLEMPÍRNA
● Bc. Magdaléna Petráková, Divadlo na cucky
● MgA. Andrea Demek, Moravská galerie v Brně
● MgA. Klára Mišunová, Studio hrdinů
● Kirsten Mengewein, lkj) Landesvereinigung kulturelle Kinderund Jugendbildung SachsenAnhalt e.V. (DE)
● Roman Sedláček, Naše galerie StreetGallery, o.s.
● Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s.

Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti :: ATELIÉR 3 + ATELIÉR 2
● Renata Gargulová, dobrovolnické centrum Rolnička
● Jan Dolínek, Hearth.net
● Michal Drtina, Spolek pro vydávání časopisu Loutkář
● Kristýna Preiningerová, Zlínský klub 204
● PaedDr. Zdeňka Zykmundová, Klub strážných andělů
● Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

19:00 22:00 / Benefiční dražba portrétů projektu Tvář Plzně :: KLEMPÍRNA

SOBOTA 19. ZÁŘÍ
8.30 – 9.00 / REGISTRACE
9:00 11:00 / KULATÉ STOLY

1. Dobrovolnictví v kultuře :: KLEMPÍRNA
Moderace: Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav
Experti:
● Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s.
● MgA. Klára Mišunová, Studio Hrdinů
● Mgr. Ludmila Tůmová, Národní muzeum

2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti, spolupráce napříč sektory
:: KAVÁRNA
Moderace: PhDr. Jiří Tošner, HESTIA národní dobrovolnické centrum
Experti:
● Mgr. Lenka Černá, ředitelka, Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem
● Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra sociální práce

3. Nový zákon o dobrovolnictví v ČR :: ATELIÉR 2
Moderace: Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Experti:
● Ing. Hana Frýdlová, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality,
Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv
● JUDr. Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality,
Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv, vedoucí oddělení
● chybi potvrzeni od 1 expert

4. Dobrovolnické programy v Evropských hlavních městech kultury (v AJ) :: VÝSTAVNÍ PROSTOR u vchodu do výstavy DOMUS
Moderace: Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s.
Experti:
● Neil Peterson, Inside Track (UK)
● Ulla Svenningsen Lund, Aarhus Volunteer Coordinator (DK)
● Pawlu Mizzi, Valletta 2018 Research Coordinator (MLT)
● Aitzole Araneta, San Sebastian 2016 (ES)
● Marion Scalonge, WELLZO (NL)
● Rita Orlando, MATERA 2019 FOUNDATION (I)
● Massimiliano Burgi, MATERA 2019 FOUNDATION (I)

5. Společenská odpovědnost firem :: ATELIÉR 3
Moderace: Bc. Martina Flídrová, Byznys pro společnost
Experti:
● Mgr. Miriam Zábrženská, manažerka HR programů, Byznys pro společnost
● Bc. Simona Kaňoková, expertka firemní společenské odpovědnosti ČEZ, a.s.

6. Dobrovolnictví otevřený prostor pro mezigenerační soužití :: VÝSTAVNÍ PROSTOR směr
KLEMPÍRNA
Moderace: Bc. Vlastimila Faiferlíková, TOTEM RDC
Experti:
● Mgr. Šárka Stará, Celé Česko čte dětem
● Mgr. Lucie Poláková, KOS (Komunitní osvětové společenství)
● Mgr. Linda Obrtelová, Mezi námi o.p.s.

11:00 – 11:30 / PŘESTÁVKA NA KÁVU :: KAVÁRNA

11:30 – 12:30 / ZÁVĚR KONFERENCE :: KLEMPÍRNA

12:30 – 14:00 / POLEDNÍ PŘESTÁVKA :: KAVÁRNA

14:00 16:00 / DOPROVODNÝ PROGRAM
● Sousedské procházky projektu „Plzeň Skryté Město”, www.skrytemesto.cz
○ Křížky a vetřelci ve veřejném prostoru umělecké objekty plzeňských Slovan
○ Život s handicapem
● Dobrovolnické aktivity v rámci festivalu Anděl Fest
● Komentované prohlídky výstav DEPO2015 (DOMUS design , Čestmír Suška: Restart, Stroj času ), www.depo2015.cz
● Prohlídka Regionálního dobrovolnického centra | TOTEM RDC (www.totemrdc.cz)

19:00 22:00 / Koncert Akustické mosty :: Kulturní dům PEKLO, Pobřežní 10, Plzeň

Účastnický poplatek činí 200,-Kč a bude použit na financování drobného občerstvení, obědů ve formě švédských a e-sborníku konference). Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami.

Kontakt: andel@plzen2015.cz

Záštitu nad konferencí převzali: náměstkyně ministra kultury paní PhDr. Anna Matoušková, ministryně práce a sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová a náměstek primátora města Plzně pan Mgr. Martin Baxa.Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru