Další výzvy - archiv 2007-2010

Výzva v rámci programů Eastern Partnership Culture a Investing in People

Evropská komise investuje 15,4 milionů EUR do programů ENPI Eastern Partnership Culture Programme. Cílem je přispět k rozvíjení politické a  ekonomické podpoře kulturního sektoru. Program je zaměřen na regionální i  národní vlády, profesionální asociace a skupiny i další organizace, které se aktivně podílí na rozvoji kulturního sektoru.

Oblast 1: Akce se musí konat alespoň ve dvou z těchto zemí (země součástí DCI; OECD/Development Assistance Committee list; European Economic Area (EEA) nebo oficiální kandidátská země EU). Do té EU investuje 7 milionů (žadatelé musí požadovat mezi 250 000 – 400 000 EUR)

Oblast 2: Akce se musí konat alespoň ve dvou z těchto zemí Eastern Partnership: Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Azerbajdžán, Arménie a Bělorusko. Zde investuje EU 8, 4 milionů (jednotlivě 400 000 – 700 000 EUR)

Akce musí trvat minimálně 18 a maximálně 36 měsíců. Uzávěrka je do 19. 11. 2010. Více zdezde.

Kulturní aktivity na území Západního břehu a pásma Gazy

(EuropeAid/129-855/L/ACT/PS) s uzávěrkou 24. června 2010. Specifické cíle této výzvy jsou ochrana a propagace palestinského kulturního dědictví, kulturního života a posíllení tohoto povědomí na místní i  mezinárodní úrovni, propagace mezikulturní spolupráce mezi EU a partnery ze Středomoří a propagace vzájemného partnerství.
Podporovány budou kulturní aktivity např. taneční, hudební a filmové festivaly, divadelní představení, výstavy, workshopy, atd. zejména z tématikou mezikulturního dialogu a partnerství v rámci Středomoří.
Výše grantů: 20 000 - 50 000 €, dotace do výše 50% celkových nákladů na projekt
Kontakt a konzultace: European Union Representative Office (EUREP), West Bank and Gaza Strip, 5, George Adam Smith street, Jerusalem
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Podpora partnerství kulturních organizací - výzva v rámci IPA 2009

Generální ředitelství Evropské komise pro rozšíření vydalo výzvu v  rámci IPA 2009 – Civil Society Facility – Regional Programmes. Cílem výzvy je podpora spolupráce kulturních organizací. Žadateli mohou být např. české neziskové organizace, příslušné školy či výzkumné instituce; žádat mohou rovněž organizace z: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé republiky Makedonie (FYROM), Černé Hory, Srbska a  Turecka. Účastníky projektu mohou být organizace z: Alžírska, Státu Izrael, Palest. autonomie, Arménie, Ruska, Jordánska, Sýrie, Ázerbájdžánu, Libanonu, Tuniska, Běloruska, Líbye, Ukrajiny, Egypta, Moldávie, Gruzie, Maroka, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Výše grantu činí 50 000 až 300 000 EUR; grant pokrývá 50 až 80 % celkového rozpočtu projektu.
Termín uzávěrky je 1. 6. 2010. Více zde.
Kontakt: E karin.mcdonald@ec.europa.ec

Dialog občanských společností EU a Číny - výzva

Dialog občanských společností EU a Číny je program zahájený AIDCO (Europe Aid) a jeho cílem je upevnění stále probíhajícího dialogu. Tématem je (kromě jiných) kultura. AIDCO hodlá vhodný návrh podpořit částkou 1 milion €. Uzávěrka přihlášek a návrhů je 7. května 2010.
Více informací najdete zde.
Kontakt: Delegation of the European Union to China & Mongolia, Finance, Contracts and Audit Section, 15 Dongzhimenwai Dajie, Sanlitun, Beijing 100600, China, E: europeaid-on-line-registration-hd@ec.europa.eu.

Finanční podpora kulturních projektů v Egyptě

Evropská komise vyhlásila v rámci Evropské politiky sousedství výzvu zaměřenou na podporu kulturních projektů v Egyptě. Zájemci zašlou nejprve koncepty projektů na základě kterých mohou postoupit do dalšího kola, v nichž žadatelé vyplní kompletní žádost. Výzva je zaměřena na oblast umění jako takovou a na dostupnost kulturních a uměleckých aktivit v Egyptě.
Cíle:
- podpora uměleckých aktivit a dalších forem kreativního vyjádření, podpora distribuce a  produkce a zapojení do evropského a regionálního kontextu
- přispět ke zlepšení přístupu ke kultuře a k umění v Egypě
Podpora je poskytována až do výše 80 % nákladů na projekt se pohybuje v mezi 25 000 - 75 000 €.
Uzávěrka je 18. dubna 2010. Podrobné informace o programu včetně formulářu jsou ke stažení zde.

New times new models - výzva k předkládání případových studií

V termínu 28. - 30. ledna 2010 se ve slovinském Mariboru koná mezinárodní konference. Jejím hlavním tématem budou metody, které mohou zlepšit vztahy mezi veřejnými autoritami, soukromým sektorem a  nezávislými kulturními inicativami. Zájemci (nezávislá kulturní centra, odborníci a vědci) nechť zasílají své případové studie na níže uvedený e-mail. Vybraní autoři budou přizváni k účasti na konferenci, jejich případové studie budou představeny na konferenci a v tiskových materiálech. Obdrží příspěvek na cestovné a hotel.
Kontakt: Marko Brumen, T +386 (0)2 3007870, +386 (0)41 481 245, E case2case@gmail.com.
Uzávěrka: 15. prosince 2009
Více informací najdete zde.

Dialog občanské společnosti v oblasti kultury a umění - Istanbul

Istanbul - Evropské město kultury 2010 otevřelo výzvu, která je vedená pod evidenčím číslem TR0803.03-EuropeAid/129068/D/ACT/TR. Uzávěrka je 14. prosince v 16 hodin.
Bližší informace na stránkách http://www.cfcu.gov.tr; http://www.istanbul2010.org; https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Studie proveditelnosti o ceně za literární překlad − výzva

Evropská komise hledá zpracovatele Studie proveditelnosti o ceně za literární překlad. Termín uzávěrky je 5. 10. 2009.
Více na http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3590_en.htm

Projekty spolupráce v oblasti kultury na Kubě − výzva

Delegace Evropské komise na Kubě vydala výzvu pro zájemce o projekty spolupráce v oblasti kultury. Výzva je určena právnickým osobám nestátního typu. Minimální výše grantu činí 100 tis. eur, maximální výše 200 tis. eur. Termín uzávěrky je 16. 9. 2009 v 16 hod. havanského času.
Více na www.deldom.ec.europa.eu/es/index.htm nebo zde.

Kulturní spolupráce EU-Rusko − výzva

Delegace Evropské komise v Ruské federaci vydala další výzvu v rámci programu Institution Building Partnership Programme (IBPP) zaměřenou na podporu spolupráce v oblasti kultury.
Priority výzvy
* Inovativní a kreativní umělecké projekty (koprodukce, festivaly, výstavy atd.)
* Síťování ruských a evropských kulturních organizací
* Mobilita osob a kulturních statků
* Spolupráce muzeí
Termín uzávěrky je 12. října 2009 v 16 hod. moskevského času.
Více na www.delrus.ec.europa.eu/en/p_634.htm

Koordinace metod integrace Romů na celoevropské úrovni − program GŘ pro regionální politiku − výzva

Evropská komise GŘ pro regionální politiku zveřejnila výzvu k předkládání návrhů projektů začleňování Romů na rok 2010. Výzva se týká pilotního projektu „Koordinace metod integrace Romů na celoevropské úrovni“. Evropská komise hodlá uskutečnit pilotní projekt Evropského parlamentu prostřednictvím výzvy k předkládání návrhů, která zahrnuje tři nezávislá, samostatná témata, jež odpovídají následujícím oblastem pomoci:
1) Výchova dětí v raném věku a péče o ně
2) Samostatná výdělečná činnost a mikroúvěry
3) Zvyšování informovanosti a povědomí
Kontakt: Suzanne Andersson, Alekos Tsolakis, Unit D2 Thematic coordination, innovation, European Commission, DG Regional Policy, Central Mail Service, Avenue du Bourget 1, B-1140 Brussels (Evere), Belgium
Uzávěrka přihlášek je 25. září 2009. Více informací o podmínkách a dokumenty ke stažení najdete na http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/proposition_en.htm.

Mediterranean Sea Basin Programme − program ENP − výzva

Multilaterální program přeshraniční spolupráce mezi Evropskou unií a  zeměmi ležícími na pobřeží Středozemního moře "Mediterranean Sea Basin Programme" je součástí programu Evropské politiky sousedství (ENP). Uzávěrka přihlášek pro rok 2009 je 16. září 2009.
Více informací najdete na ec.europa.eu/culture/news/news2129_en.htm.

Design ZeroNine − výzva

European Economic and Social Committee (Evropský hospodářský a  sociální výbor, EESC) vyhlašuje k Evropskému roku tvořivosti a  inovace (European Year of Creativity and Innovation) designérskou soutěž pro vytvoření a následnou výrobu nového a obhajitelného dárkového předmětu - designérského výrobku se silným poselstvím pro občanskou společnost. Součástí soutěžního návrhu je obal předmětu. Soutěž je určena všem občanům 27 členských států Evropské unie. Soutěž s názvem Design ZeroNine vyhlašuje EESC ve spolupráci s belgickou designérskou organizací Designed in Brussels. Cílem soutěže je vytvořit inovativní designérský produkt s obalem pro moderní, mobilní a mezinárodní publikum ve věku nad 30 let, který bude oficiálně přijat EESC jako dárkový předmět - propagační dárek. Bude používán prezidentem, viceprezidentem a  členy EECS při oficiálních návštěvách nebo jiných podobných přiležitostech. Vítězný design bude odměněn částkou 10 000 eur a bude vyráběn v limitované sérii v roce 2010 jako součást komunikační strategie EESC. Přihlášky mohou podávat profesionální designéři, školy, studenti, jednotlivci i týmy. Nevyžaduje se žádný vstupní poplatek. Cíl soutěže: Tvořivost a inovace + dlouhodobý rozvoj = dobrý design
Vítězný návrh bude vyráběn v EU a musí splňovat kriteria dlouhodobosti a tvořivosti.
Další informace jsou v přiložených přílohách. Pro překlady všech podkladů a  vstupních přihlášek ve všech jazycích EU napište na E design-competition@eesc.europa.eu či navštivte stránky www.design-competition.eesc.europa.eu. Termín odevzdání přihlášek: 15. srpen 2009.

Erasmus pro mladé podnikatele 2009 − pilotní projekt EU

Pilotní projekt Evropské unie Erasmus pro mladé podnikatele slouží k  podpoře začínajících podnikatelů prostřednictvím výměnných pobytů. Mladí podnikatelé mají možnost získat potřebné zkušenosti s řízením malé nebo střední organizace v jiné evropské zemi. 
Více informací najdete na www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php.

Be Our Guest Photographer! − projekt Evropského parlamentu

Evropský parlament nabízí každý měsíc v rámci projektu Be Our Guest Photographer! možnost pro fotografy zaslat svá díla, která se týkají vždy jiného významného tématu; díla budou zveřejněna na internetových stránkách Evropského parlamentu. 
Jeden vybraný fotograf bude pozván na zasedání Evropského parlamentu v červenci 2009.
Kontakt: E guestphotographer@europarl.europa.eu
Více na www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20081119MLT42536/media_20081119MLT42536.pdf

Evropská značka kulturního dědictví − konzultace

Zájemci z řad unijních občanů, organizací, samospráv atd. mají možnost se vyjádřit k záměru Evropské komise angažovat se více v  otázkách Evropské značky kulturního dědictví, která vznikla v r. 2007  jakožto mezivládní iniciativa některých členských států Evropské unie. Termín uzávěrky je 15. května 2009.
Více na http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc1983_en.htm
Kontakt: E eac-heritage-label@ec.europa.eu

Program Evropské komise Investing in People v r. 2009 zaměřen na kulturu − výzva

Evropská komise vydala výzvu v rámci programu Investing in People, který je zaměřen na snižování chudoby ve světě. Aktuální výzva je zaměřena na posilování místní kultury v rozvojových zemích, přístupu ke  kultuře, na její šíření a na podporu kulturních aktivit bojujících proti diskriminaci (ve výjimečných případech může být podpořena i záchrana kulturního dědictví v bezprostředním ohrožení).
Výzva se týká Latinské Ameriky, Asie, Středního Východu, Afriky a oblasti Aribiku a Pacifiku
Projekty mohou trvat od 12 do 36 měsíců, výše grantů: 250 000 až 1 000 000 eur, žadateli mohou být: nestátní sektor, veřejnoprávní subjekty, samospráva a  mezinárodní organizace.
Termín uzávěrky je 9. dubna 2009.
Více na http://ec.europa.eu/culture/news/news1966_en.htm
Kontakt: E EuropeAid-GlobalCalls@ec.europa.eu

Pilotní projekt pro uměleckou mobilitu 2009 − výzva

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture, DG EAC) vydalo výzvu DG EAC/09/2009 v rámci druhého ročníku Pilotního projektu pro uměleckou mobilitu (Pilot Project for Artist Mobility). Výše grantů se pohybuje v rozmezí od 50 000 do 250 000 eur. Žadateli mohou být veřejno- nebo soukromoprávní subjekty sídlící v jedné ze zemí Evropské unie a mající nejméně dvouletou zkušenost v kulturní oblasti.
Termín uzávěrky je 15. května 2009.
Více na http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call1440_en.htm

European Entrepreneurship Video Awards 2009 − výzva

Evropská komise zveřejnila výzvu soutěže European Entrepreneurship Video Awards 2009 (EEVA). Vide musí být zaměřena na téma podnikatelský duch, inovativní podnikání či odpovědné podnikání. Soutěž je spojena s  finančními odměnami. Termín uzávěrky je 31. března 2009.
Více na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_en.htm

Creativity and Innovation: Best practice from EU Programmes − konference

Ve dnech 2. a 3. března 2009 pořádá Evropská komise v rámci Evropského roku kreativity a inovace konferenci Creativity and Innovation: Best practice from EU Programmes. Ne setkání budou představeny úspěšné projekty financované z různých unijních programů. Na závěr konference bude slavnostně spuštěna internetová databáze EVE, která zahrnuje projekty podpořené v rámci programů Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture, DG EAC). Účast na konferenci je (po registraci) bezplatná.
Více na http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/conferences_en.html

Evropská unie a občanství − komiksová soutěž EU

Cílem soutěže je vyzvat občany Evropské unie a občany třetích zemí žijící v Evropské unii k vyjádření vlastních zkušeností se životem občana v Evropské unii. Toto pojetí, které se zaměřuje na život občana žijícího v Evropské unii, nikoli pouze na život občanů Evropské unie, umožní EU do soutěže nejen aktivně zapojit mladé lidi žijící v EU (kteří nemusí nutně být občany EU), ale zaměřit se také na širší rozměr pojmu občanství. Vyzýváme proto mladé lidi ve věku od 16 let, především studenty výtvarného umění a grafického designu, aby vytvořili jednostránkový komiks („celostránkovou ilustraci“) bez průvodního textu na téma občanství v Evropské unii, který tematicky rozvine následující otázku: „Jaké to je být občanem v Evropě?"
Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena především pro studenty výtvarného umění a grafického designu ve věku od 16 let žijící v některé ze 27 členských zemí Evropské unie. Kromě toho je však soutěž otevřena pro všechny osoby ve věku od 16 let žijící v Evropské unii, které mají o téma soutěže zájem.
Termín uzávěrky je 27. února 2009.
Více na www.eurocartoon.eu/index_cs.htm
Kontakt: Ondřej Bárta, SES, Sebe-Spolu, Na Kuthence 11, 160 00 Praha 6, T 739 073 178, E ceskarepublika@eurocartoon.eu

Spolupráce Evropské unie s Ruskem − podpořené projekty

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy na podporu rusko-unijní spolupráce na poli kultury (výzva EuropeAid/126480/L/ACT/RU z února 2008). Projekty byly podpořeny na základě Institution Building Partnership Programme (IBPP): Support to EU-Russia Cultural Cooperation Initiatives, viz http://ec.europa.eu/external_relations/russia/docs/index_en.htm.
Výsledky najdete na www.delrus.ec.europa.eu/en/docs/Award_Publication.doc
Více na http://ec.europa.eu/culture/news/news1920_en.htm

Výsledky studie Mobility Matters

European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts Institute) v Bonnu zveřejnil závěrečnou zprávu své studie Mobility Matters, kterou připravil pro Evropskou komisi.

Mobilita kulturních profesionálů je jedním ze strategických cílů Evropské agendy pro kuturu (2007) a pracovního plánu EU pro kulturu na léta 2008−2010. Studie byla financována z prostředků programu Culture v rámci speciální výzvy a byla komunikována po celou dobu trvání studie (od jara 2008) s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC).

Na studii se kromě týmu ERICarts podílelo 41 národních korespondentů a dále 6 expertů, kteří se scházeli na projektových workshopech.

Více o celé studii a jejím obsahu na www.mobility-matters.eu.

Kulturní fond Evropská unie-Mexiko − výsledky prvního kola

Evropská komise zveřejnila seznam prvních projektů (2008-2010) financovaných v rámci Kulturního fondu Evropská unie-Mexiko.

Existence Kulturního fondu vychází z dokumentu Country Strategy Paper 2007-2013, viz http://ec.europa.eu/external_relations/mexico/docs/index_en.htm.

Výsledky najdete na www.delmex.ec.europa.eu/es/pdfs/publicacion_aprobados_web.pdf

Výzva k podání žádosti do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015

Samostatné oddělení Evropské unie Ministerstva kultury vyhlašuje výzvu k podání žádosti do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. 1622/2006/EC je výzva adresována městům, která se chtějí ucházet o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Města mající zájem o výše uvedený titul předloží své žádosti (tj. prezentaci základních rysů programu na daný rok) nejpozději do 31. 10. 2009.

Výběr města bude probíhat ve dvou fázích (předvýběrová a výběrová fáze). V obou případech budou jednotlivé žádosti hodnoceny 13člennou odbornou komisí, složenou ze sedmi zástupců evropských institucí a šesti českých porotců.

Rubriky žádosti zahrnují různé aspekty akce, které budou muset města zajistit, aby se mohla účastnit soutěže. K dotazníku je třeba přiložit další podklady v libovolném formátu, jejichž cílem je podpořit a doplnit odpovědi uvedené ve formuláři. K této dokumentaci lze rovněž připojit jakýkoliv další komunikační prostředek (například logo). Vzhledem ke  skutečnosti, že porota bude mít na posouzení všech žádostí omezenou dobu, doporučujeme omezit rozsah dokumentace tak, aby obsahovala pouze zásadní informace přímo související s rokem, v němž se město chce stát evropským hlavním městem kultury. Žádost musí být podána v českém a  anglickém jazyce ve 20 kopiích.

Formuláře žádostí a pravidla soutěže jsou Vám k dispozici na adrese:

Evropské hlavní město kultury 2015, Samostatné oddělení Evropské unie, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1; kontaktní osoba: Magdalena Boučková, SOEU MK, T 257 085 296, E magdalena.bouckova@mkcr.cz

Více na http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Výzva DG EAC 16/08 − sítě stávajících struktur podporujících mobilitu v různých kulturních oblastech − výsledky

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture, DG EAC) zveřejnilo dne 15. prosince 2008  výsledky výzvy č. 16/2008 v rámci pilotního projektu věnovaného mobilitě; výzva se týkala vytváření sítí stávajících struktur podporujících mobilitu v různých kulturních oblastech.

Podpořeny byly tyto čtyři projekty:

E-Mobility − Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, rozpočet 402 238 eur, podpora EU 250 000 eur (62,15 %), délka 12/2008−11/2010

Supporting Performing Art Circulation in Europe (SPACE) − Office National de Diffusion Artistique (ONDA), rozpočet 711 390 eur, podpora EU 346 589 eur (48,72 %), délka 12/2008−11/2011 (projektu se z ČR účastní Institut umění-Divadelní ústav), více o projektu v angličtině a v češtině.

See Mobile See Practical (Practics) − Teatterin Tiedotuskeskus ry, rozpočet 436 860 eur, podpora EU 349 488 eur (80 %), délka 12/2008−11/2011

Changing Room − Trans Europe Halles, rozpočet 346 094 eur, podpora EU 243 477 eur (70,35 %), délka 12/2008−11/2010

Viz http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc417_fr.htm

Studie o přispívání kultury k místnímu a regionálnímu hospodářskému rozvoji − výzva Evropské komise

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a  audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila výzvu pro zájemce o zakázku týkající se vypracování studie o přispívání kultury k místnímu a  regionálnímu hospodářskému rozvoji jako součásti evropské regionální politiky (EACEA 2008/05).

Studie musí poskytnout přehled toho, jakým způsobem a do jaké míry byla kultura integrována do strategie regionálního rozvoje od roku 2000 v rámci evropské regionální politiky (poslední programové období 2000−2006 spolu se současným programovým obdobím strukturálních fondů 2007−2013).

Termín uzávěrky je 12. ledna 2009.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/2008/05/call_en.htm

Kontakt: Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Avenue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, F +32/2/292 13 34, E EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Evropská komise − organizování akcí a propag. činností v audiovizi, vzdělávací a kulturní oblasti − výzva

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a  audiovizuální oblast (EACEA) vydala výzvu pro zájemce o účast v tendru - rámcová smlouva na organizování akcí a propagačních činností v  audiovizuální, vzdělávací a kulturní oblasti.

Zakázka bude zadána pro období 12 měsíců, jež může být prodlouženo až o 3 další dvanáctiměsíční období (což představuje maximální dobu 4  let); horní hodnota objednávky činí 18 000 000 EUR na dobu 4 let.

Termín uzávěrky je 14. ledna 2009.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/2008/03/call_en.htm

Kontakt: Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Avenue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, F +32/2/29 21 334, E EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Studie týkající se mapování a hodnocení stávajících platforem (internet. stránek) v rámci kulturního sektoru, které jsou zaměřené na podnícení diskuze a přeshraniční výměny informací souvisejících s  evropskou kulturou − výzva

Evropská komise vypsala tendr (veřejnou zakázku, No EACEA/2008/06) pro zájemce o vypracování studie týkající se mapování a  hodnocení stávajících platforem (internetových stránek) v rámci kulturního sektoru, které jsou zaměřené na podnícení diskuze a  přeshraniční výměny informací souvisejících s evropskou kulturou (2008/S 174-231770).

Cílem studie je zmapovat a analyzovat současné internetové stránky v  Evropě, které jsou používány jako prostředek pro výměnu informací a  diskuzi o kultuře, umělecké vyjádření a jako prostor k výměně názorů o  evropském projektu s ohledem na navržení doporučení týkajících se způsobu, jak zvýšit používání internetu jako prostředku k výměně informací a diskuzi na evropské úrovni, který se týká mezioborové problematiky v oblasti kultury a uměleckého vyjádření.

Termín uzávěrky je 28. října 2008.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/2008/06/call_en.htm

Kontakt: EACEA, avenue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, F +32/2/29 21 334, E EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Studie o podnikatelských aspektech kulturních a kreativních průmyslů − výzva

Evropská komise vypsala tendr (veřejnou zakázku, No EACEA/2008/04) pro zájemce o vypracování studie o podnikatelských aspektech kulturních a kreativních průmyslů (2008/S 170-227130).

Cílem studie prezentované prostřednictvím této výzvy k předkládání nabídek je lépe porozumět pracovním postupům a potřebám podniků, zejména malých a středních podniků, v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Studie se má zaměřit na ekologické faktory, zejména regulační, které ovlivňují rozvoj uvedených průmyslů, a rovněž na problematiku přístupu k financování a jeho bariéry. Zvláštní pozornost má být věnována výzkumu a vývoji.

Předpokládaný rzpočet pro tendr činí 300 000−350 000 eur.

Termín uzávěrky je 14. října 2008.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/2008/04/call_en.htm

Kontakt: EACEA, avenue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, F +32/2/29 21 334, E EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Delegace Evropské komise v USA - výzva (prohlubování vztahů mezi komunitami v USA a státech EU)

Delegace Evropské komise ve Spojených státech amerických vydala výzvu pro zájemce o prohlubování vztahů mezi komunitami v USA a státech EU.

Aktivity mohu zahrnovat nap. konference, publikace, letáky, studie, vátvarná díla... Z celkového rozpočtu 1 mil. eur bude podpořeno cca 12  projektů sumou od 50 000 do 100 000 eur (max. 75 % celkového rozpočtu). Žadately mohou být např. univerzity, mládežnické skupiny, střední školy, zástupci lokálních komunit atp.

Termín uzávěrky je 18. září 2008 v 17.00 (US EST).

Více na www.eurunion.org/infores/GettintoKnowEurope2008-9GrantAnnounceHomepage.htm

Kontakt: Helen Henderson, Political and Development Section, Delegation of the European Commission to the USA, 2300 M Street, NW, Third Floor, Washington, DC 20037, USA, E Helen.Henderson@ec.europa.eu, F +1/202/42 91 766

Akce Amicus - výzva

Evropská komise vydala výzvu v rámci přípravné akce Amicus.

Cílem akce Amicus je:
- podporovat nadnárodní povahu umísťování mladých lidí v oblasti občanské a dobrovolné služby,
- přispět ke vzniku evropského rámce umožňujícího vzájemnou výměnu nabídek týkajících se občanské a dobrovolné služby vhodné pro mladé lidi, které jsou k dispozici v jednotlivých členských státech a jsou nabízeny strukturami občanské služby nebo organizacemi občanské společnosti,
- umožnit období testování a hodnocení evropské spolupráce v oblasti občanské a  dobrovolné služby mládeže prostřednictvím konkrétních projektů s  nadnárodním rozměrem.

Způsobilí žadatelé
1) za prvé a především veřejné subjekty, jejichž hlavní činnost se týká oblasti občanské služby;
2) za druhé nevládní nebo neziskové organizace, jejichž hlavní činnost se týká dobrovolné služby mládeže.

Aby byly žadatelské organizace způsobilé, musí dále splňovat následující požadavky:

- mít právní status;
- být schopny doložit nejméně dva roky zkušeností v oblasti umísťování mladých lidí v občanské nebo dobrovolné službě na vnitrostátní úrovni (jestliže byli mladí lidé umísťováni také v zahraničí, nesmí jejich počet přesáhnout 5 % celkového počtu mladých lidí umístěných v průběhu posledních dvou let).

Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt. Fyzické osoby nemohou kandidovat v rámci této výzvy k předkládání návrhů.

Celkový rozpočet určený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání návrhů je 3 000 000 EUR; v případě projektů předložených žadatelskými organizacemi, které mají své sídlo v České republice nepřekročí přidělená částka 91 150 EUR.

Komise zamýšlí podpořit 27 projektů, tedy jeden projekt z každého členského státu, aby byla zahrnuta celá Evropská unie.

Činnosti musí být bezpodmínečně zahájeny mezi 1. únorem 2009 a 30. červnem 2009 a musí být ukončeny nejpozději do 30. září 2010.

Termín uzávěrky je 31. října 2008.

Více na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:195:0009:0011:CS:PDF a především http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/call1131_en.htm

Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci - výzva iniciativy EuroGlobe

Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci (DG Communication) vydalo výzvu iniciativy EuroGlobe. Cílem je podněcovat širokou veřejnou debatu na národní i unijní úrovni − podpořeny budou aktivity využívající kulturu jako prostředek podporující lepší porozumění činnosti Evropské unie.

Aktivity se musí odehrávat nejméně ve dvou zemích předsedajících EU v  období od ledna 2009 do prosince 2010. Aktivity mají mít formu koncertů, tanečních představení, filmových a televizních projekcí/festivalů). Tyto aktivity by měly vést k podnícení debat na téma mezikulturního dialogu, migrace, klimatické změny a energie.

Celkový rozpočet činí 1 mil. eur, podpořen bude jeden, eventuálně dva projekty; podpora Eu nepřesáhne 80 % celkových uznatelných nákladů.

Termín uzávěrky je 31. srpna 2008.

Více na http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm

Kontakt: Marc Taquet-Graziani, Call EuroGlobe, Unit A2, Directorate General Communication, European Commission, Office: BERL 05/209, B-1049 Brussels, T +32/2/29 59 102, F +32/2/29 20 695, E Marc.Taquet-Graziani@ec.europa.eu

Granty Evropského parlamentu na r. 2009

Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu zveřejnilo výzvu na předkládání projektů pro rok 2009.

V červnu 2009 budou Evropané volit do Evropského parlamentu. V rámci tohoto kontextu by se veškeré předkládané projekty měly zaměřit na zvýšení povědomí o úloze Evropského parlamentu v oblastech, které občany zajímají. Cílem je podpořit projekty s novými a zajímavými metodami komunikace.

Spolufinancovány budou projekty nekomerční povahy v  pěti základních tématech: televize, veřejné akce, internet, vzdělávací zařízení a rádio (viz níže). Realizace projektů může být zahájena nejdříve 1. 1. 2009 a ukončena nejpozději 30. 4. 2010.

Žádosti o grant je možné předkládat do 1. října 2008 do 12 hod.

Více na www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2009.htm

Evropská komise - platformy v oblasti kultury - výsledky

Níže najdete seznam organizací, které budou participovat na platformách iniciovaných Evropskou komisí:

Přístup ke kultuře
Potenciál kulturního a kreativního průmyslu

Výzva DG EAC - sítě stávajících struktur podporujících mobilitu v různých kulturních oblastech

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture, DG EAC) vydalo výzvu č. 16/2008 v rámci pilotního projektu věnovaného mobilitě; výzva se týká vytváření sítí stávajících struktur podporujících mobilitu v různých kulturních oblastech.

Přeshraniční mobilita různých aktérů na poli kultury významným způsobem napomáhá k tomu, aby se evropský kulturní prostor stal skutečností. Umělci a ti, kteří pracují v oblasti kultury, potřebují cestovat do zahraničí, aby si rozšířili pole působnosti a setkali se s  novým publikem, aby nalezli nové inspirativní zdroje inspirace, které by rozvíjely jejich tvorbu, a aby si vyměňovali zkušenosti a učili se jedni od druhých.

Na konci roku 2007 Evropský parlament (EP) schválil rozpočtovou položku v rámci rozpočtu na rok 2008 (1,5 milionu eur) na zlepšování podmínek pro mobilitu umělců, sestávající ze tří prvků, včetně výzvy k  vytváření sítí stávajících struktur podporujících mobilitu v různých oblastech za účelem rozvoje výměny osvědčených postupů, metodiky hodnocení, hodnocení výsledků, jakož i možných společných akcí a studií zaměřených na zlepšování celkové efektivity na úrovni EU.

Tato výzva k předkládání návrhů je implementací tohoto prvku pozměňovacího návrhu EP, jehož cílem je podpora vytváření sítí stávajících struktur v nezávislém sektoru občanské společnosti a  iniciativ veřejných orgánů.

Cíle a popis

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je podpora, na bázi experimentu, mobility těch, kteří pracují v oblasti kultury, prostřednictvím sítí stávajících struktur podporujících mobilitu, s  cílem prozkoumat možnosti zlepšení celkových podmínek pro mobilitu na úrovni EU.

V tomto kontextu se označením „lidé pracující v oblasti kultury“ míní umělci všech oborů, lidé, kteří pracují v oblasti kultury, odborníci, konzultanti, kritici, manažeři kulturních institucí, producenti, promotéři, pořadatelé kulturních akcí, výzkumní pracovníci, novináři, provozovatelé kulturních podniků atd. Koncept mobility se vztahuje na situace, kdy tyto osoby z profesionálních důvodů cestují mimo zemi trvalého bydliště za účelem účinkování v představení, učení se, tvorby, spolupráce a výměny osvědčených postupů, zkušeností apod.

Kultura je zde chápána v širokém smyslu, kromě kulturních a  uměleckých činností v úzkém smyslu slova (scénické umění, vizuální umění, kulturní a architektonické dědictví, literatura) zahrnuje i  kulturní průmysl, tj. odvětví, která kombinují tvorbu, produkci a  marketing zboží a služeb a jejichž charakteristickým rysem je neuchopitelnost jejich kulturního obsahu, který je obecně chráněný autorským právem. Pro účely této studie tato odvětví zahrnují tištěná díla a multimédia, tisk, kinematografii, audiovizuální a zvukovou produkci, umělecká řemesla, design a kulturní turistiku.

Cílem výzvy, která se má stát základem budoucí politiky a programu v oblasti kultury, je podporovat:

– vytváření sítí stávajících struktur podporujících mobilitu v různých oblastech kultury
– stávající sítě struktur podporující mobilitu v různých oblastech kultury
– vytváření sítí stávajících sítí těchto struktur

Sítě, které mají být spolufinancovány prostřednictvím návrhu, musí být tvořeny nejméně pěti partnery alespoň z pěti různých členských států.

Podmínkou je, že všichni partneři v minulosti podporovali mobilitu těch, kteří pracují v oblasti kultury, v rámci EU nebo mezi EU a třetími zeměmi, po dobu alespoň dvou let tím, že koordinovali nebo spolufinancovali programy mobility nebo se podíleli na zlepšování podmínek pro mobilitu těch, kteří pracují v oblasti kultury.

Časový rozvrh a doba způsobilosti nákladů

Žádosti musí být Evropské komisi zaslány do 30. září 2008. Činnosti, které mají být spolufinancovány, musí být zahájeny nejpozději 1. prosince 2008. Doba způsobilosti nákladů započne dnem, kdy Evropská komise podepíše dohodu. Za žádných okolností tato lhůta nezačne před datem podání žádosti o grant. Náklady vzniklé před 30. zářím 2008 proto nemohou být z grantu financovány.

Doba způsobilosti nákladů nepřekročí u žádné dohody 36 měsíců.

Komise má v úmyslu informovat žadatele o výsledcích výběrového řízení v průběhu listopadu 2008. Očekává se, že příjemci grantů obdrží dohody k podpisu rovněž v listopadu 2008.

Dostupný rozpočet

Celková částka vyhrazená na spolufinancování projektů činí 1 250 000 eur. Výše grantů se bude pohybovat mezi 150 000 a 350 000 eury, přičemž finanční příspěvek nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů.

Subjekty způsobilé pro udělení grantu

Aby žadatelům mohl být grant udělen, musí splňovat následující podmínky:

– musí být veřejnoprávním nebo soukromoprávním subjektem způsobilým k  právním úkonům a musí doložit alespoň dvouletou zkušenost v oblasti kultury
– musí mít sídlo v některém z 27 členských států Evropské unie
– musí platit, že podporovali mobilitu těch, kteří pracují v oblasti kultury, v rámci EU nebo mezi EU a třetími zeměmi, po dobu alespoň dva roky tím, že koordinovali nebo spolufinancovali programy mobility nebo se podíleli na zlepšování podmínek pro mobilitu těch, kteří pracují v  oblasti kultury.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty, které splňují podmínky pro udělení grantu, budou posuzovány podle následujících kritérií pro udělení grantu:

1) Soulad s cíli výzvy k předkládání návrhů (0–5 bodů)

- Do jaké míry projekt odpovídá kritériím a cílům této výzvy

- Povaha a příhodnost partnerství z hlediska přínosu pro podporu mobility v porovnání s aktivitami jednotlivých partnerů


2) Kvalita navrhovaných činností (0–5 bodů)

Důkladnost metodiky (věrohodnost a propracovanost projektu)

Celková koherence programu činnosti, od identifikace existujících zdrojů, až po šíření výsledků

- Kvalita a inovativní prvky navrhovaných výsledků


3) Kvalita partnerství (0–5 bodů)

Hladká a účinná spolupráce mezi členy dané sítě a rovněž počet členů jsou klíčovými prvky jejího účinného fungování. V tomto ohledu budou posuzovány následující faktory:

Počet partnerů, kteří tvoří síť (vysoký počet partnerů bude považován za pozitivní prvek)

- Úroveň provázanosti, spolupráce a zapojení každého ze  spoluorganizátorů při vytváření, realizaci a financování projektu: počet spoluorganizátorů, geografické rozložení účastníků, úloha při spolupráci

- Úloha každého spoluorganizátora a jeho podíl na řízení projektu: metoda řízení navrhovaných činností, jasnost úkolů členů personálu a jasný popis role každého spoluorganizátora projektu

- Jak je rozpočet vyčleněný pro jednotlivé činnosti a personál, který je vykonává (jak odpovídají dovednosti/zkušenosti členů personálu jim přiděleným úkolům, rozdělení zdrojů zajišťující životaschopnost projektu), v souladu s programem činnosti

- Kvalita žádosti a rozpočtu: Serióznost a úplnost žádosti, jasnost a přiměřenost navrhované metodiky, jasnost popisu projektu, pokud jde o cíle-činnosti-výsledky, a podrobnost rozpisu rozpočtových položek

Přiměřenost rozpočtu vzhledem k velikosti sítě


4) Evropská přidaná hodnota (0–5 bodů)

Projekty musí přinášet skutečnou evropskou přidanou hodnotu. V tomto ohledu budou posuzovány následující faktory:

- Jak cíle, metodika a povaha kontaktů/spolupráce přesahují místní, regionální nebo dokonce státní zájmy a jak rozvíjejí součinnost na evropské úrovni;

- Do jaké míry vycházejí spolupráce a partnerství ze vzájemné výměny zkušeností a vedly by ke konečnému výsledku, který se kvalitativně liší od výsledků zamýšlených činností, pokud by byly prováděny na státní, regionální nebo místní úrovni, a vedou tak ke  skutečné mnohostranné interakci, která napomáhá k dosažení společných cílů;

- Zvláštní pozornost bude věnována možnostem partnerů aktivně zapojit do projektu celoevropské sítě za účelem optimální distribuce výsledků.


5) Strategie šíření a využití výsledků (0–5 bodů)

Projety by měly předkládat zevrubný plán šíření a využití výsledků. To by mělo platit jak pro probíhající činnosti k zajištění šíření činností sítě a napomoci ke zvýšení viditelnosti výsledků projektu, tak pro opatření, která zajistí, že výsledky projektu budou zúčastněnými stranami plně zužitkovány, jak v rámci sítě, tak mimo ni.

6) Dlouhodobé dopady (udržitelnost) (0–5 bodů)

Projekty by měly přinést co nejlepší dlouhodobé výsledky a spolupráci a měly by inspirovat případné další tvůrce projektů. V tomto ohledu budou posuzovány následující faktory:

- Potenciál navrhovaných činností vést k trvalé spolupráci, k  doplňkovým činnostem nebo k dlouhodobým přínosům na evropské úrovni a  dlouhodobě přispívat k rozvoji kulturní spolupráce v Evropě

- Potenciál navrhovaných aktivit vytvářet další budoucí iniciativy v oblasti kulturní spolupráce

Bude jmenován výbor, který návrhy zhodnotí. Výboru mohou pomáhat externí odborníci. Projekty, které získají nejméně 3,5 bodu za každé kritérium a alespoň 21 bodů celkem, budou seřazeny podle počtu získaných bodů. Na základě takto vytvořeného seznamu EK rozhodne o udělení grantů.

Více na http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call1440_en.htm

Kontakt: Jacqueline Pacaud, T +32/2/29 84 644, E Jacqueline.pacaud@ec.europa.eu

Evropská komise - platformy v oblasti kultury

Evropská komise vydala výzvu pro organizace, které mají zájem participovat na dvou nově vznikajících platformách občanské společnosti v  oblasti kultury.

Tematické zaměření jednotlivých platforem vychází ze Sdělení o evropské kulturní agendě v globalizujícím se světě.

Platformy  
- Přístup ke kultuře
- Potenciál kulturního a kreativního průmyslu

Platforma věnující se mezikulturnímu dialogu již byla ustavena v minulém roce.

Termín uzávěrky pro zájemce o účast na prvním setkání v červnu 2008 je 15. dubna 2008.

Více na http://ec.europa.eu/culture/news/news1225_en.htm

Kontakt: Aline Denis, E aline.denis@ec.europa.eu a Sylvain Pasqua, E sylvain.pasqua@ec.europa.eu

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu - výzva (sestavení seznamu odborníků)

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) vydala výzvu k vyjádření zájmu za účelem získání kandidatur odborníků v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže, občanství a audiovize.

Jedná se o plnění těchto úkolů:

a) posuzování návrhů získaných v rámci výzev k předložení návrhů;

b) hodnocení a sledování projektů:
— hodnocení zpráv o projektech,
— hodnocení produktů a výsledků projektů,
— kontroly projektů a návštěvy na místě,
— další úkoly související s analýzou a/nebo sledováním programů a projektů,

c) Zvláštní studie a analýzy spojené s oblastmi činností.

Odborníci, kteří musí mít alespoň čtyřletou odbornou praxi související s programem, pro který předkládají kandidaturu, budou mít za úkol pomáhat při plnění výše uvedených úkolů, přičemž se budou řídit cíli programů, prioritami a kritérii vymezenými ve výzvách k předkládání návrhů a příručkami a manuály určenými pro uchazeče.

Výběrová kritéria

Odborníci budou vybíráni na základě těchto kritérií:

— kompetence prokázaná v oblastech souvisejících s programy vyjmenovanými v bodě 3,
— schopnost pracovat v angličtině, francouzštině nebo němčině a schopnost psát anglicky nebo francouzsky; vybraní odborníci budou vyzváni, aby vypracovali svá hodnocení v angličtině nebo francouzštině,
— základní schopnost používat běžné počítačové programy a dostatečná zkušenost s  používáním osobních počítačů, umožňující přístup na stránky s  hodnocením, stahování návrhů a formulářů pro hodnocení, uchovávání a  zasílání hodnocení týkajících se návrhů, zpráv, produktů a/nebo výsledků projektů elektronickou cestou.

Zkušenost v oblasti řízení nadnárodních projektů, hodnocení programů a/nebo projektů, znalosti jiných, než výše uvedených jazyků, i schopnost provést finanční a rozpočtovou analýzu návrhů budou považovány za výhodu.

Seznam bude moci být využíván pro sestavování panelových diskusí odborníků a/nebo pro výběr odborníků pro plnění zvláštních úkolů. Bude platit po celé období trvání výše uvedených programů (do 31. prosince 2013) a v případě nutnosti bude moci být použit i během období dokončení projektů vybraných v rámci těchto programů.

Po uchazečích se požaduje, aby předložili svou kandidaturu na on-line elektronickém formuláři podle instrukcí uvedených na internetových stránkách EACEA.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/eacea_2007_experts/index_en.htm

Výzva v Úředním věstníku zde.

Úřad vlády ČR − grantové řízení 2008

Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR vypsal grantové řízení na podporu informování o Evropské unii v  České republice. O dotaci mohou požádat právnické i fyzické osoby, které předloží projekty zaměřené na jeden z následujících prioritních komunikačních okruhů.

Prioritní komunikační okruhy

a) Bariéry v minulosti
b) Bariéry kulturní rozmanitosti a bariéry regionální
c) Bariéry instituční
d) EU jako globální partner − bariéry ve vnějších vztazích Evropské unie
e) Bariéry ekonomické a sociální
f) Energetické bariéry

Úřad vlády ČR na granty vyčlenil 10 mil. Kč, které rozdělí mezi projekty vybrané nezávislými výběrovými komisemi.

Inspiraci k vypracování projektu můžete najít v  modelovém projektu (viz dokumenty ke grantovém řízení ke stažení) nebo v úspěšných projektech z roku 2005 a 2006.

V souladu s hodnotami Evropské unie, mezi které patří udržitelný rozvoj, doporučuje Úřad vlády ČR pro výrobu předmětů spojených s informováním o evropských záležitostech použít materiály šetrné k životnímu prostředí.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O ÚČAST V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ  
Pro zájemce o seznámení s metodikami grantového řízení proběhne informační schůzka ve dnech 29. února a 14. března 2008 v Eurocentru Praha, Jungmannova 24, Praha 1.

Uzávěrka pro odevzdání zpracovaných projektů je 31. března 2008 ve 12.00.

Více na www.euroskop.cz/47457/clanek/grantove-rizeni-2008/#okruhy

Výzva DG EAC 10/2008

Cílem výzvy je vybrat subjekt, který zajistí organizaci a každoroční udělení Ceny Evropské unie za literaturu, jejímž účelem je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).

Úkolem vybraného subjektu bude:

a) vybrat ze všech zemí, které se účastní programu Culture, nové talentované evropské autory současné literatury (beletrie) a zviditelnit je v ostatních zúčastněných státech

b) vybrat uznávanou osobnost evropské literatury, která by zaštítila udílení ceny. Tato osobnost bude vybrána nezávisle na místě jejího bydliště a/nebo na její státní příslušnosti. Její úloha bude spočívat v doprovázení a podpoře nových talentů, které zmiňuje bod a)

c) uspořádat slavnostní předání cen, které přispěje ke zviditelnění této iniciativy a jejího evropského rozměru

Akce pořádaná v souvislosti s organizací ceny v roce 2009, na niž bude poskytnut finanční příspěvek, musí být zahájena nejpozději 1. prosince 2008; doba trvání způsobilosti nákladů činit nejvýše dvanáct měsíců.

Celková podpora může činit nejvýše 300 000 EUR určených na celkovou organizaci a každoroční udělení cen (včetně částek cen a zvláštních ocenění). Finanční příspěvek Evropské komise nesmí přesáhnout 60 % celkových způsobilých nákladů, které vybraná žadatelská organizace vykáže jako náklady na organizaci a udělení ceny v rámci každého ročníku.

Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty s právním statutem, které působí v oblasti literatury a mají nejméně dvouletou doloženou zkušenost s pořádáním aktivit tohoto druhu na evropské úrovni.

Způsobilé návrhy budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • A. Soulad s cíli uvedenými v části 2 (0–5 bodů)
  - povaha a přiměřenost partnerství
  - povaha a přiměřenost způsobů, jakými jsou vybírány vítězné knihy na vnitrostátní úrovni, přičemž tyto způsoby jsou založeny na kvalitativních kritériích
  - povaha a přiměřenost kritérií a způsobů, které slouží k výběru evropské osobnosti, jíž má být udělena cena za její dílo
  - vhodná koncepce slavnostního předání cen
 • B. Zkušenosti a schopnost podporovat činnosti v literární oblasti na evropské úrovni (0–5 bodů)
  - zkušenosti s organizováním podobných aktivit v oblasti současné literatury na evropské úrovni
  - prokázání schopnosti subjektu zainteresovat a rychle zmobilizovat knižní odvětví jako celek (spisovatele, překladatele, nakladatele, knihkupce, knihovníky, literární kritiky) a na evropské úrovni s cílem zvýšit dosah této iniciativy.
 • C. Řízení projektu (0–5 bodů)
  - schopnost organizovat, koordinovat a provádět činnosti spojené s udělením ceny, zejména výběr na vnitrostátní úrovni, v souladu s cíli této výzvy na předkládání návrhů
  - kvalita pracovního plánu a plánování, včetně rozhodovacích struktur a organizace případných partnerství s knižním odvětvím
  - rozpočet odpovídající plánovaným aktivitám
 • D. Komunikační plán a zviditelnění akce (0–5 bodů)

Stupeň zviditelnění, šíření a zhodnocení plánovaných aktivit se bude posuzovat na základě následujících kritérií:
- úroveň podpory, které se dosáhne u plánovaných aktivit, zejména prostřednictvím různých typů nástrojů (internetové stránky, časopisy, brožury, tisk, rozhlas, televize atd.), které jsou využívány k tomu, aby se o těchto aktivitách dozvěděli evropští občané
- míra, jakou bude Evropská komise zapojena do různých prostředků podpory a do průběhu slavnostního předání cen
- náležitost a kvalita „mediálního plánu“ ve vztahu k plánovaným aktivitám a k cílové skupině
- počet osob, které by mohly být osloveny (přímo nebo nepřímo) plánovanými aktivitami (veřejnost/cílové skupiny, návštěvníci, počet účastníků, čtenářů atd.)

Projekty bude posuzovat interní hodnotící výbor Evropské komise. Projekty, které získají nejméně 4 body v rámci kritéria A a celkem nejméně 14 bodů, budou seřazeny podle počtu získaných bodů; na základě takto vytvořeného seznamu Evropská komise rozhodne o udělení dotace.

Termín uzávěrky je 31. července 2008; výsledky výběrového řízení budou zveřejněny pravděpodobně v listopadu 2008.

Další dokumenty na http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call832_en.htm

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - výzva (Study on the Contribution of Multilingualism to Creativity)

Evropská komise zveřejnila výzvu pro zájemce o zpracování Study on the Contribution of Multilingualism to Creativity.

Termín uzávěrky je 22. listopadu 2007.

Blíže na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement_en.htm

Evropský parlament − výzva (projekty na rok 2008)

Generální ředitelství pro informace (Directorate-General Information) Evropského parlamentu vydalo výzvu pro zájemce o podporu v  rámci Annual Work Programme for Grants 2008, jehož priority jsou mimo jiné v souladu s cíly Evropského roku mezikulturního dialogu.

Témata

 • televizní programy, jejichž hlavním předmětem zájmu je 50. výročí prvního zasedání Evropského parlamentu
 • veřejné debaty a konference, které jsou věnovány:

a) 50. výročí prvního zasedání Evropského parlamentu a fungování EP
b) podpoře uvědomování si významu kulturní rozmanitosti a jednotlivých kultur; podpora dialogu s cílem posílit evropskou identitu/občanství, které respektuje a je tolerantní k odlišnostem

 • akce značného rozsahu (např. veletrhy, výstavy), které:

a) poskytují informace o roli a fungování Evropského parlamentu
b) propagují téma mezikulturního dialogu

 • inovativní webové stránky a jiné internetové iniciativy mající za cíl vytvářet evropský veřejný politický prostor

Dokumenty ke stažení

Call for Proposals
Themes
Application Guide
Application Form

Termín uzávěrky je 1. října 2007 ve 12 hod.

Více na www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency − výzvy (studie)

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) vydala dvě výzvy týkající se dvou studií v oblasti kultury.

Studie

 • Study on the mobility of cultural workers in Europe (EACEA/2007/06)
 • Study on the contribution of culture to creativity (EACEA/2007/05)

Termín uzávěrek je 12. října 2007.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement_en.htm#eacea_2007_05

Ecotec Research & Consulting − evaluace programu Culture 2000

Britská společnost Ecotec Research & Consulting byla pověřena Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a  kulturu (DG EAC) vypracovat studii hodnotící průběh programu Culture 2000. Na níže uvedených stránkách je k dispozici dotazník, o jehož vyplnění jsou žádáni vedoucí a spoluorganizátoři jednotlivých projektů podpořených v letech 2000−2006. Dotazník je k dispozici v angličtině, němčině a francouzštině.

Více na http://surveys.ecotec.com/culture2000/

Kontakt: E culture2000survey@ecotec.com

Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci − výzva 2007 (návrhy projektů organizací občanské společnosti)

Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci vyhlásilo prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v České republice výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ národních a  regionálních organizací občanské společnosti.

Cílem iniciativ je podpora účasti občanů v diskuzích o tématech evropského zájmu v rámci Plánu D Evropské komise pro demokracii, dialog a  diskuzi.

Komise poskytne finanční pomoc národním a regionálním evropským iniciativám organizací občanské společnosti, které se zaměřují na mládežženy (avšak to nevylučuje podporu ostatním organizacím).

Cíle
- začlenit cílové skupiny do debat v rámci Plánu D, hlavní důraz bude kladen na témata v rámci Komunikačních priorit roku 2007
- zintenzivnit dialog o evropských tématech mezi cílovými skupinami a politickými představiteli
- příspěvky cílových skupin jako podněty pro rozhodovací procesy

Projekty mohou nabýt různých podob (veřejné debaty, on-line fóra, semináře, výstavy atd.).

Projekty musí:

 • být přístupné cílovým skupinám, aniž by vylučovaly širokou veřejnost
 • vzbuzovat zájem − dotýkat se co nejvíce otázek lokálního, regionálního, národního a evropského charakteru
 • vyvarovat se příliš technických témat nebo úzce zaměřených témat
 • zahrnovat dialog s politickými představiteli na lokální, regionální, národní a evropské úrovni; účast/zapojení politických představitelů na akcích projektu je velmi vítaná
 • využívat internet jako komunikačního nástroje

Výsledkem projektů by měl být mimo jiné dlouhodobý přínos k evropské debatě, resp.vytváření dlouhodobých vazeb mezi zájmovými skupinami.

Grant pro jednotlivý projekt nemůže být nižší než 5 000 €, přičemž nesmí překročit 70 % uznatelných nákladů projektu.

Termín uzávěrky je 2. července 2007.

Více na www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=4785

Kontakt: Tereza Sanjuan, Zastoupení EK v ČR, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (poštovní adresa: P. O. Box 811, 111 21 Praha 1), T 224 312 835 (ústředna), F 224 324 720, E Tereza.SANJUAN@ec.europa.eu

Communication on a European Agenda for Culture in a Globalizing World

Dne 10. května 2007 přijala Evropská komise dokument Communication on a European Agenda for Culture in a Globalizing World představující vůbec první unijní strategický dokument v oblasti kultury.

Více na http://ec.europa.eu/culture/eac/communication/comm_en.html

The Europeans, Culture and Cultural Values − výsledky průzkumu Eurobarometru (2006)

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a  kulturu (DG EAC) zveřejnilo na svých internetových stránkách výsledky průzkumu Eurobarometru z června 2006 The Europeans, Culture and Cultural Values.

Více na http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/pdf_word/report_synth_Cult_06_en.pdf

Slavnostní spuštění programu Culture

Dne 3. března 2007 se v Bruselu uskutečnilo slavnostní spuštění nového programu Culture, který je navržen pro období 2007-2013. Na setkání, resp. konferenci, s komisařem pro vzdělávání, kulturu a mládež Jánem Figeľem bylo možno diskutovat o tomto programu a o možnostech, jak jej nejlépe využít.

Blíže viz http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/launch_en.html

Konzultace Culture for Europe, Europe for Culture − výsledky

Evropská komise zveřejnila výsledky veřejných on-line konzultací Culture for Europe, Europe for Culture.

Culture for Europe, Europe for Culture − výzva Communication on Culture

Poslední léta zaznamenala postupnou změnu ve vnímání kultury na unijní úrovni. V této souvislosti vyhlásilo Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) Evropské komise výzvu nazvanou Communication on Culture.

Cílem výzvy je získat informace na otázky Co může Evropa udělat pro kulturu? a Co může kultura udělat pro Evropu? Budou analyzovány různé dimenze role kultury v sjednocovacím procesu Evropy - současný stav a  eventuální výzvy... Výsledkem by měla být identifikace společných priorit ("evropská kulturní agenda") a vytvoření nových rámců a metod pro vedení dialogu a pro budování spolupráce.

Závěry budou přijaty Komisí v první čtvrtině roku 2007 a budou tvořit základ širších konzultací.

Termín uzávěrky byl 5. listopadu 2006; v prosinci 2006 bylo v Bruselu uspořádáno veřejné slyšení.

Blíže viz www.ec.europa.eu/culture/eac/communication/consult_en.html

Kontakt: E eac-year-2008-intercultural-dialogue@cec.eu.inteac-culture@ec.europa.eu

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru