Další výzvy a programy

Přehled výzev v rámci programu Kreativní Evropa (2014-2020) pod správou Výkonné agentury EACEA najdete na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Další programy EU, které jsou vhodné k financování mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví:

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 133)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Ceny European Border Breakers Awards 2016 pro nové evropské hudební talenty

Ocenění se dostalo nejlepším začínajícím talentům z Evropy pro rok 2016 a udílení proběhlo 13. ledna 2016 v Holandsku. Důraz byl kladen nejen na hudební um, ale i na mezinárodní úspěch.

23.1.2016 17:39 Více

European Culture Forum 2015 je odloženo na jaro 2016

---VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BRUSELU JE KONFERENCE ODLOŽENA NA JARO 2016---

1.12.2015 12:51 Více

Nové finanční příležitosti pro výzum a inovace v kultuře ze zdrojů EU

Program EU Horizont 2020 pro vědu a výzkum vyhlásil pracovní program a výzvy pro léta 2016-2017. Obsahuje řadu příležitostí pro kulturní odvětví. V následujících dvou letech bude na výzkum v této oblasti vyčleněno 67 mil. eur.

24.11.2015 10:48 Více

Informační den H2020 - zapojení měst do projektů

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 18. listopadu 2015 od 13.00 hod. informační seminář programu Horizont 2020 (H2020) zaměřený na problematiku měst.

11.11.2015 14:01 Více

Seminář k financování kulturního dědictví (10. 11. 2015 od 13.00 v Ostravě)

Zajímá Vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Evropské unie a dalších donorů? Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce? Rádi byste se seznámili s příklady oceněných projektů?

2.11.2015 15:23 Více

Seminář Podpora kulturních a vzdělávacích projektů

Eurocentrum České Budějovice Vás zve na bezplatný seminář zaměřený na podporu kulturních a vzdělávacích projektů z fondů EU v programovém období 2014-2020. Seminář se koná 3. 11. od 11 do 13 hodin na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

2.11.2015 15:05 Více

Seminář k financování kulturního dědictví (3. 11. 2015, 10.00-15.30, Brno)

Zajímá Vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Evropské unie a dalších donorů? Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce? Rádi byste se seznámili s příklady oceněných projektů? Pokud ano, přijďte na náš seminář, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center a kaváren.

27.10.2015 9:41 Více

Licenční fórum GDS - výzva pro kulturní organizace i vývojáře

Kancelář Kreativní Evropa a sdružení České hry si Vás dovolují pozvat na Licenční fórum GDS, propojení kulturních a filmových projektů s vývojáři her a interaktivních aplikací, které se koná 18. listopadu 2015 od 13 do 17 hodin v ERA svět v Praze.

14.10.2015 16:42 Více

DANUBE – první výzva evropského programu

Nadnárodní program EU Danube (The Danube Transnational Programme, DTP) je finanční nástroj Evropské územní spolupráce (European Territorial Cooperation, ETC). ETC je jedním z cílů politiky soudržnosti Evropské unie a poskytuje rámec pro provádění společných akcí a výměny politik mezi aktéry na národní, regionální a místní úrovni z různých členských států. Program podporuje ekonomickou, sociální a územní soudružnost v Podunají pomocí integrace politik ve vybraných oblastech.

12.10.2015 11:06 Více

Voices of Culture – zapojte se do debaty k rozvoji kulturních průmyslů

Pracovní setkání aktérů občanské společnosti za oblast kultury a Evropskou komisí nad tématem rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu v kulturních a kreativních odvětvích.

8.10.2015 14:50 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 133)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

EHMK Plzeň 2015

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru