Další výzvy

Přehled výzev v rámci programů spadajících pod Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) najdete na http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Další komunitární programy, tedy programy, které spravuje přímo Evropská komise a které jsou určeny především členským zemím Evropské unie. Na základě dvoustranných dohod se však tyto programy otevírají i pro země kandidátské, ale i země další (např. některé země EHP/ESVO). Více na http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=91

Kulturní aktivity v rámci Východního partnerství jsou vedená v rámci "platformy 4", jejíž cíle pro roky 2009-2011 jsou shrnuty na http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/platform4_261109_en.pdf . Do této iniciativy jsou zapojeny Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Rusko a Ukrajina. V tomto regionu byl otevřen tzv. Eastern Partnership Culture and Investing in People. Více na http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=286&id_type=10

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 56)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 »

Literární soutěž: Co pro tebe znamená rozšíření EU?

Evropská komise vyhlásila literární soutěž s názvem "Co pro tebe znamená rozšíření EU?", která je určena pro mladé lidi z EU a zemí účastnících se procesu rozšíření. Výherci získají dvoudenní výlet do Bruselu a elektronickou čtečku knih.

15.4.2014 11:28 Více

Střed zájmu: PUBLIKUM - výzva k účasti

Kancelář Kreativní Evropa, ve spolupráci s Institutem umění, vyhlašuje výzvu pro představení zajímavých a úspěšných modelů práce s publikem v kultuře.

31.3.2014 15:44 Více

Zapojte se napříč Erasmem+

Využijte nových seminářů a konzultací dostupných i v regionech k aktuálnímu termínu pro podání žádostí o grant − do 30.dubna 2014. Určeno pro pracovníky různých typů organizací a institucí působících ve vzdělávání a práci s mládeží. Program bude prezentován na řadě seminářů v Praze i v krajských městech.

9.4.2014 16:02 Více

Přispějte jinak!

Pod mottem „Sdílíme zdroje“ spouští společnost Plzeň 2015 projekt s názvem EVERFUND. Webová platforma má za cíl pomáhat na svět unikátním nápadům z různých oblastí kultury, kreativních odvětví a sociálního podnikání. Funguje na principu takzvaného crowdsourcingu, tedy systému komunitní spolupráce, kdy se na realizaci projektů podílejí přispěvatelé drobnými finančními částkami nebo svým časem, znalostmi, materiálem. Do projektu mohou vstoupit i komerční partneři a využít ho jako nástroj k plnění společenské odpovědnosti a efektivně cílenému sponzorství.

8.4.2014 15:39 Více

EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění - kulturní dědictví

Ministerstvo financí ČR jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR − Partnerem programu − vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví.

24.3.2014 13:49 Více

Střed zájmu: PUBLIKUM (výzva k účasti)

Kancelář Kreativní Evropa, ve spolupráci s Institutem umění, vyhlašuje výzvu pro představení zajímavých a úspěšných modelů práce s publikem v kultuře.

2.4.2014 9:53 Více

Cena EU za kulturní dědictví Europa Nostra - výzva na organizaci a realizaci

Evropská komise vyzývá k předkládání návrhů na organizaci a realizaci každoročního udělování Ceny Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra. Cena Evropské unie za kulturní dědictví je jednou ze zvláštních akcí plánovaných v rámci programu Kreativní Evropa - Kultura, programu pro kulturní a kreativní odvětví na období let 2014–2020.

17.3.2014 13:41 Více

Erasmus+ - má nějaké skutečné plus? (seminář)

Jak funguje nový program, co všechno může nabídnout? To se dozvíte 26. 3. 2014 od 17 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

17.3.2014 12:17 Více

Interaktivní odpoledne a večerní koncert s novým programem Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce vás srdečně zve na interaktivní odpoledne s novým programem Erasmus+ a večerní jazzový koncert. Akce je otevřená široké veřejnosti, zejména všem cílovým skupinám programu – učitelům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, pracovníkům státní správy i neziskových organizací, zástupcům firem v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, studentům i žákům, mladým lidem a dalším občanům, které zajímá nový program Erasmus+.

11.3.2014 10:16 Více

The Elblag Chember Orchestra (Polsko) hledá partnera pro festival "Polská hudba v regionu Zulawy"

Ideálními partnery projektu jsou orchestry, sólisté, skladatelé a subjekty, které se účastní kulturních akcí. Hledají se partneři, kteří budou pomáhat s organizací festivalu a budou mít zájem na tom, aby se aktivně podíleli na festivalovém představení.

10.3.2014 14:26 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 56)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 »

Portály

The Culture Programme

EHMK Plzeň 2015

www.culturenet.cz

Dobrovolníci pro kulturu

↑ nahoru