Články v kategorii "Program EU Culture" (stránka 6)

Zobrazené záznamy: od 51 do 60 (celkem 1085)
Stránka: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Ballet National de Marseille /National Choreographic Center s tanečním projektem Body in revolt hledá partnerské organizace

Tématem projektu je umožnění oběhu/putování mladých tanečníků v rámci jejich profesního růstu po Evropě. Partnerské organizace mohou být zaměřeny na tanec, či to mohou být hudební konzervatoře, centra digitálního umění či univerzity.

18.3.2016 13:06 Více

Engage Audiences a studie o práci s publikem - výzva

Jak říká samotný název, cílem "Study on audience development – How to place audiences at the centre of cultural organisations" je profilování publik ve středu kulturních organizací a nastínění úspěšných metod a postupů v oblasti rozvoje publika i jejich šíření mezi evropské organizace. Výzva je určena menším a středním kulturním organizacím, jejichž fungování by výše zmíněnou problematiku náležitě ilustrovalo. Uzávěrka je 15. dubna 2016.

16.3.2016 8:35 Více

Rumunské “George Ciprian” Theatre Buzău hledá partnerské organizace pro telematický projekt (akademicko odborná sféra)

telematic-project-2016-partner-search-form1.pdf

Telematická povaha projektu má digitálními zobrazovacími médii propojit geograficky nesourodé prostory a docílit tohoto v divadelně orientovaném představení/performanci. Rovněž má vzniknout a po skončení projektu dále existovat aktivní síť subjektů na tomto poli činných. Výzva se týká jak divadelních kateder, tak digitálních laboratoří, nových médií apod. Hlásit se lze do 1. dubna 2016.

15.3.2016 22:05 Více

Future Architecture Platform 2015 zveřejnila výsledky výzvy a vítězné návrhy

Future Architecture Call for Ideas 2015 obdržela 291 návrhů od 524 umělců z 39 zemí z celého světa. Tento ideový soubor reflektuje kritické myšlenky nastupující generace architektů a designerů ve vztahu k existujícím modelům, které formují disciplínu architektury.

15.3.2016 20:13 Více

Festivalová platforma SHAPE zveřejňuje seznam umělců pro rok 2016

SHAPE je Kreativní Evropou podporovanou platformou pro inovativní hudebníky a audiovisuální umělce, jejíž každoroční výběr umělců skýtá základ pro 16 SHAPE festivalů. Letos se na nich představí na 48 níže jmenovaných umělců.

15.3.2016 19:40 Více

Výzva pro literární překlady 2016

Uzávěrka je 27. dubna 2016 v poledne. Mezi priority programu patří nově i překlady méně zastoupených žánrů jako jsou knihy pro mladé čtenáře, komiksy, povídky či poezie. Seminář pro žadatele se bude konat 29. března 2016 v Praze.

15.3.2016 8:31 Více

Publikace Towards more efficient financial ecosystems ke stažení

Najdete zde popis inovativních nástrojů pro zprostředkování přístupu k financování pro kulturní a kreativní sektor, metody koordinace pracovní skupiny odborníků z členským zemí EU a další. Dokument obsahuje report o dobré praxi i shrnutí.

12.3.2016 14:51 Více

Podpora integrace uprchlíků v rámci Kreativní Evropy - grantová výzva

Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat kulturní, audiovizuální a meziodvětvové projekty usilující o usnadnění integrace uprchlíků v evropském prostředí, o zlepšování vzájemného porozumění mezi kulturami, posilování dialogu mezi kulturami a náboženstvími, tolerance a respektu pro jiné kultury. Uzávěrka pro zasílání žádostí je 28. dubna 2016.

12.3.2016 13:25 Více

Jak žádat o grant na literární překlady (29. 3. 2016, Praha)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy zaměřené na literární překlady s uzávěrkou 27. dubna 2016. Seminář je určen především pro nakladatele – oprávněné žadatele této výzvy. Kromě praktických informací týkajících se žádosti a dalších náležitostí souvisejících s podáním žádosti vás budeme informovat o aktivitách Literární sekce Institutu umění.

9.3.2016 11:48 Více

Seminář k financování kulturního dědictví (24. 3., Kroměříž)

Kancelář Kreativní Evropa - Kultura pořádá seminář k financování kulturního dědictví, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center i kaváren.

8.3.2016 11:45 Více
Zobrazené záznamy: od 51 do 60 (celkem 1085)
Stránka: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 118, 119, 134
E: kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

Kompletní kontakty IDU

Creative Europe Desks

↑ nahoru