Články v kategorii "Program EU Culture"

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 1054)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Performativně-experimentální projekt spolupráce od Redplexus (Francie) hledá partnery - výzva

3.5.2016 17:14 Více

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Divadlo má kromě svých uměleckých hodnot i významný sociální přesah. Do jaké míry divadelní scéna v České republice přispívá k formování společenských hodnot či rozvoji společnosti? Jaké nástroje a formy používají umělci pro práci s aktuálními společenskými tématy? Jaký mají participativní projekty či dokumentární divadlo dopad na širokou veřejnost?

28.4.2016 14:48 Více

Engage Audiences: Audience Development - výzva partnerům

Projekt chce oslovit kulturní organizace, které se více přiblížily přístupu zaměřenému na publikum a jejichž činnost stojí za to šířit a sdílet na evropské úrovni. Identifikace dobré praxe by pak měla sloužit jako základ pro další, budoucí výzvy týkající se práce s a rozvoje publika. Uzávěrka je 30. dubna 2016.

28.4.2016 11:06 Více

Ocenění N.I.C.E. (Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe) - výzva

Vzhledem k velkému zájmu zůstává téma stejné jako v minulém ročníku, a to Solving the World’s Major Challenges, a to v kontextu kultury, společnosti a kreativní ekonomiky. Síť N.I.C.E. nechce oslovit jen možné účastníky, ale také i organizace mající zájem o spolupráci. Hlásit se lze do 12. května 2016.

27.4.2016 14:44 Více

Pfefferwerk Foundation se studií vzdělávání uměním pro integraci menšin sbírá úspěšné projekty/případy - výzva

Cílem této části projektu je identifikovat dobrou praxi a metody na poli uměleckého a kulturního vzdělávání v Evropě. Shání tak subjekty, které by se zúčastnili předběžného průzkumu na základě kterého by pak byly vybrány excelentní projekty užívající různých uměleckých forem. Mí přitom jít o formáty zasahující děti a mladé v minoritních skupinách, zranitelné sociální exkluzí, marginalizací a diskriminací. Dotazník zabere 20 minut a je obsažen v příloze.

26.4.2016 16:16 Více

Výsledky výzvy EACEA 29/2015 Podpora evropské spolupráce pro rok 2016

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy s uzávěrkou v říjnu 2015 na projekty evropské spolupráce v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií - na projekty menšího rozsahu kategorie 1 a projekty většího rozsahu kategorie 2. České organizace se zapojí do třech evropských projektů spolupráce.

26.4.2016 8:40 Více

Online platforma Crowdfunding4culture.eu o sobě dává vědět a vyzývá k zapojení

Projekt představí web s ambicemi stát se jedinečným informativním hubem pro kohokoli se zájmem o crowdfunding, o různé modely a platformy, (po)učení se z (ne)úspěšných iniciativ a další tipy a triky k tématu. Pomoci by měl všem subjektům kulturního sektoru.

21.4.2016 16:50 Více

Partnerská výzva projektu INNOCASTLE zaměřeného na revitalizaci kulturního dědictví (hrady, zámky, zahrady) jako nástroje pro ekonomický rozvoj regionů

20160405_abstract_innocastle_a4.pdf

INNOCASTLE (Nizozemí, Rumunsko) bude předložen v 2. výzvě programu INTERREG EUROPE, a to již 13. 5. 2016. Přihlašovat se tedy lze s tímto datem na zřeteli.

21.4.2016 15:25 Více

Partnerská výzva You Are Here zaměřená na migraci, inkluzi, kulturu a média (Maďarsko) - výzva ke spolupráci

You Are Here, podtitulem kulturní kampaň pro objevení vlastního města díky novým přistěhovalcům. Jedná se o participativní, multimediální, umělecký projekt a mnohovrstevnatou kulturní kampaň. Ideální partnerské organizace by měly mít zkušenosti s velkými kulturními projekty, zájem o propojení kultury a sociální angažovanosti, zkušenosti s imigrací a menšinami, silnou vazbu a pozici v kontextu svých měst a multimediální záběr.

20.4.2016 14:50 Více

Partnerský projekt folklóru a integrace uprchlíků slovinské knihovny France Balantič - výzva

Veřejná knihovna France Balantič Kamnik ze Slovinska hledá partnerské organizace pro společný projekt, který by mohl těžit z lokálního folklóru a literárního zázemí, ale i mulktikulturního zaměření knihovny (nejen) v kontextu bývalé Jugoslávie.

19.4.2016 17:51 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 1054)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17, 110 00  Praha 1

T: 224 809 118, 119, 134
E: kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

Kompletní kontakty IDU

Creative Europe Desks

↑ nahoru