Cena Evropské unie Europa Nostra (kulturní dědictví) - výzva

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra Awards je nejprestižnější ocenění v Evropě v oblasti kulturního dědictví. Jde o uznání práce architektů, řemeslníků, odborníků kulturního dědictví, dobrovolníků, škol, místních komunit, vlastníků dědictví a médií.

Ceny se udělují za vynikající výsledky v oblasti výzkumu  zachování, dokonalé služby a vzdělávání, školení a zvyšování povědomí  V roce 2016 obdrží cenu až 30 projektů a iniciativ. Až sedm z nich bude vybráno na ocenění vítězů Grand Prix a obdrží 10 000 eur. Jeden z projektů obdrží cenu Public Choice Award v rámci on-line průzkumu provedeného Europa Nostra.

Uzávěrka přihlášek je 1. října 2015.

Více informací: www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru