Budapest Observatory předkládá graf i seznam literárních překladů podpořených EU v letech 2014 - 2016

Celkový počet překladů podpořených v období 2014 - 2016 se vyhoupl na 1403 knih. Budapest Observatory je spárovalo, jak je vidět na přiloženém grafu. Zpráva rovněž dále hovoří o mechanismech podpory překladů a vyhodnocuje dosažené výsledky.

Graf, který najdete v příloze, je strukturován mimo jiné dle barev. Modré segmenty značí západní zdrojové jazyky, jež tvoří 58,4% titulů. Díla z východní Evropy jsou značeny oranžovými částmi a činí 33,5%. Zbytek představují "periferní" překlady z baskičtiny, katalánštiny, galštiny, řečtiny, islandštiny, irštiny, maltézštiny a turečtiny. 

Celý tento program úspěšně slouží svému primárnímu cíli, tedy podpoře oběhu a šíření evropské literatury. Až 74,3% financí putovalo k nakladatelům z východní a střední Evropy a mnohdy pro tyto subjekty představovalo zásadní podporu, bez které by řada menších a středních podniků nebyla schopna takto existovat. Budapest Observatory si vedle toho klade rovněž další cíl, a to lépe vyvážit různě znevýhodněnou či upozaděnou literatury - aktuální plynutí zhruba třetiny celkového fondu na oběh západní literatury do zemí východní Evropy hodnotí jako zbytečné, stejně tak i překlady 132 knih z angličtiny do východoevropských jazyků. Naopak se zasazuje pro zřízení iniciativ pro podporu děl v méně užívaných jazycích, aby se takto mohly dostat na klíčové literární trhy.

Budapest Observatory nakonec pohlíží na systém podpory překladů, kde jsou silně upřednostněni výherci ceny za literaturu EU a tato výhoda platí od udělení ceny nadále, bez vypršení. Z povahy ceny je však podpořeno hlavně titul, nikoli autor jako osoba. Proto se na 12 autorů oceněných v roce 2009 objevilo dále ještě 7x s dalšími svými tituly.

W (program Literární překlady - Kreativní Evropa) http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/literary-translation_en

W (literární překlady z r. 2016) http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/literary-translation-projects-2016_en

W (případové studie literárních překladů a další perspektivy na straně 40) http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/otros-informes-externos/traduccion/Diversity-Report-2016.pdfPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru