Borders, inside/outside – mezinárodní konference, Marseille, FR

"Borders, inside/outside"– mezinárodní konference

Lieux Fictifs a Cultures, publics et territories vás zve na konferenci "BORDERS, inside/outside" zaměřenou na evropskou uměleckou tvorbu s pachateli a vězni, která se uskuteční v Marseille (Francie) od 25. do 27. června 2013.

Tato konference klade uměleckou tvorbu patatelů a vězňů do středu zájmu společnosti a podporuje dialog mezi světem “uvnitř” a “vně”. Obsah konference se opírá zkušenosti čerpané z evropského projektu “Borders, inside/outside” zahájeného v roce 2009, jehož ohnisko spočívá v dialogu mezi uměním, věznicí a společností.

Konference proběhne jako součást programu Evropského hlavního města kultury – Marseille-Provence 2013.

Konference, která je určená odborníkům a vědcům na vzdělávání, kulturu, právo a sociální oblast, je zapsaná do databáze programu Comenius-Grundtvig pod číslem FR-2013-425-001. Zájemci tudíž mohou žádat o grant na pokrytí výdajů na cestovné, ubytování a konferenční poplatek.

Žádejte o grant ve své národní kanceláři: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm.

Kontakt: Sophie Dominique, E sophie@lieuxfictifs.org

www.lieuxfictifs.orgPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru