Barokní areál v Kuksu získává nejvyšší evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví

V kostele Sv. Michala ve finském Turku byli slavnostně vyhlášeni vítězové Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017. Ceny předali společně prezident přední evropské organizace v oblasti kulturního dědictví Europa Nostra, maestro Plácido Domingo, a evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, Tibor Navracsics, kteří rovněž vyhásili a předali 7 grand prix a Cenu veřejnosti, které byly vybrány z celkem 29 letošních vítězných projektů.

Tisková zpráva ke stažení zde

Nezávislá odborná porota vybrala sedm následujících laureátů grand prix, z nichž každý obdrží peněžní cenu 10 tisíc euro:

Kategorie památková péče

Kategorie výzkum

Kategorie mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin

Kategorie vzdělávání, odborná příprava a osvěta


Cenu veřejnosti, která se letos uděluje již po šesté, získal Zoltán Kallós, který se již 70 let zabývá sběrem lidových písní, tanců, příběhů a řemeslných výrobků maďarské, rumunské, saské a romské komunity v rumunském Sedmihradsku. Je to poprvé, co největší počet hlasů získala kategorie mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin. Online hlasování, které zorganizovala Europa Nostra, se zúčastnilo přes 11 500 osob.

Během slavnostního večera byla Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra udělena 29 vítězům z 18 zemí, které se podílejí na programu Kreativní Evropa. Kromě toho získaly Ocenění Europa Nostra také dva významné projekty ze Švýcarska a Turecka, tedy zemí, které nejsou členy programu.

Je mi nesmírnou ctí osobně ocenit všechny vítěze v Turku, v tomto krásném historickém městě, které slaví sté výročí nezávislosti Finska. Každý z oceněných je zářným příkladem pro nás pro všechny, kterým leží na srdci naše společné kulturní dědictví. Tento slavnostní večer a celý kongres v Turku byl skvělou příležitostí mobilizovat laureáty ceny, členy a partnery k tomu, aby aktivně přispěli k Evropskému roku kulturního dědictví 2018. Nesmíme zmeškat tuto historickou šanci situovat naše společné kulturní dědictví, kam patří – do centra projektu zvaného Evropa, který musíme oživit!“ poznamenal Plácido Domingo, renomovaný operní pěvec a prezident Europa Nostra.

„Tak jako v minulých letech, i nyní Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra vyzdvihuje talent vynikajících odborníků a řemeslníků, neúnavnou práci dobrovolníků a oddané úsilí pedagogů, díky nimž se můžeme těšit z kulturního dědictví nejen my dnes, ale i budoucí generace. Evropské kulturní dědictví je jedním z nejcenějších zdrojů. Jeho hodnota je nejen symbolická – má pozitivní vliv na kvalitu našeho života, na naši ekonomiku a naši společnost. Jsem velice rád, že rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. Máme velkou příležitost docílit, aby si evropští občané všech národností plně uvědomili jeho hodnotu, rizika, kterým je vystaveno, a příležitosti k podpoře sociálního začlenění a budování společenství budoucnosti,“řekl Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Slavnostního předávání cen v Turku se zúčastnilo na 1 200 osob z řad odborné veřejnosti, dobrovolníků a příznivců z celé Evropy, včetně vysokých představitelů evropských institucí, členských států a hostitelské země.

Ceremonie byla závěrečnou veřejnou událostí Evropského kongresu pro kulturní dědictví v Turku, kterého se ve dnech 11.-15.května zúčastnilo několik set odborníků z celé Evropy. Kongres zorganizovala Europa Nostra a její místní pobočka Europa Nostra Finland za podpory města Turku, mnohých veřejných a soukromých institucí jak z Finska, tak z dalších evropských zemí, jakož i programu Evropské unie Kreativní Evropa.

V roce 2018 bude Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra stěžejním nástrojem pro podporu klíčových cílů a poselství Evropského roku kulturního dědictví. Výzva k podávání přihlášek do tohoto speciálního ročníku cen bude vyhlášena 1.června 2017 na těchto webových stránkách: 

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru