Aktuality / RSS

Newsletter České kanceláře programu Kultura

Informace týkající se kultury na úrovni EU budou rozesílány podle potřeby (cca 2krát měsíčně). V newsletteru najdete grantové výzvy, ze kterých je možné podpořit kulturní projekty; události a novinky z Evropské komise; informace o seminářích a konferencích; zajímavé publikace; zprávy z Výkonné agentury; informace o podpořených projektech a další. Vybrané zprávy uveřejníme také v Akualitách Institutu umění. Přihlásit se můžete zde.

Aktuality Institutu umění

Newsletter z oblasti kultury je rozesílán jednou týdně (zpravidla ve čtvrtek) a obsahuje granty, výzvy, příležitosti, kulturní politiku, analýzy z ČR i EU a zahraničí. Přihlásit k odběru newsletteru se můžete na http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=65. Aktuality můžete také stahovat pomocí techonologie RSS na www.culturenet.cz.

Novinky na webu Výkonné agentury (EACEA)

můžete se přihlásit k odebírání novinek Výkonné agentury Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) pomocí technologie RSS na stránce http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_en.php

Newsletter Culture in Motion

je vydáván Evropskou komisí (DG EAC) s čtvrtletní periodicitou. Na jednotlivá čísla se můžete podívat na http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2159_en.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru