1.1 - Dlouhodobé projekty

tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000−500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle.

Účelem finančních prostředků je napomoci vybudování nebo rozšíření zeměpisného dosahu projektu a zajištění jeho udržitelnosti i po uplynutí období financování.

Termín uzávěrky je 3. října 2012 POZOR NOVÝ TERMÍN UZÁVĚRKY JE 7. LISTOPADU 2012 (více o změně najdete zde).

Leták zaměřený na krátko- a dlouhodobé projekty ke stažení zde.

Leták k programu Culture (podmínky, tipy k vypracování žádosti) v češtině ke stažení zde.

Programový průvodce ke stažení ve všech úředních jazycích EU ke stažení zde.

Formuláře jsou k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.

Příklady úspěšných projektů jsou uvedeny v publikaci vydané Evrpskou komisí. Ke stažení v angličtině, němčině nebo francouzštině je na http://ec.europa.eu/culture/news/culture-in-motion-conference-15-16-february-in-brussels_en.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru